Eandis legt warmtenet aan op megaverkaveling Gitsestraat

De Raad van Beheer van Eandis keurde de aanleg en exploitatie van dit nieuwe stuk warmtenet deze voormiddag goed.

Het dossier behelst het uitbouwen en tien jaar lang onderhouden van een warmtedistributiestation en warmtedistributienet in de nieuwe verkaveling in de buurt van de Gitsestraat-Honzebroekstraat in Roeselare en Hooglede, die in totaal zo’n duizend woongelegenheden zal tellen. Ook de aansluitingen van de eengezinswoningen en appartementsgebouwen op dat net, inclusief levering van alle materialen en installaties, zit in deze overeenkomst.

De warmte, die afkomstig is van de verbrandingsoven de afvalintercommunale MIROM, wordt aangewend voor de ruimteverwarming en verwarming van tapwater van de wooneenheden.

Bij mogelijke toekomstige uitbreiding van de verkaveling kunnen binnen dit aankoopdossier ook de bijhorende aanleg en aansluitingen worden uitgevoerd door de gegunde aannemer. Het contract heeft een looptijd van tien jaar en de voorziene startdatum is 1 juli 2015. De waarde bedraagt een kleine 2,3 miljoen euro.

Toekomstplannen

Ook de volledige site Schiervelde, inclusief het nieuwe zwembad van Roeselare, wil men op termijn aansluiten op het Roeselaarse warmtenet, en er is ook nog een vertakking voorzien naar het centrum, om o.m. Het Laere, de OCMW-gebouwen en de Traxsite te voorzien van duurzame warmte. Maar dat is dus nog toekomstmuziek en steekt niet in de vandaag goedgekeurde deal met Eandis.

(JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.