Op 1 september kreeg het regionale afvalbeleid een verjongingskuur: nieuwe restafvalzakken, vereenvoudigde tarieven op de recyclageparken, nieuwe in te zamelen afvalfracties, meer intergemeentelijke samenwerking op de recyclageparken. "Een nieuw afvalbeleid op maat van wie sorteert. De regelgeving van OVAM zegt dat we minder restafval moeten hebben. We zien dat er nog heel wat materialen in die zakken zitten, zoals voedsel dat perfect gecomposteerd kan worden, of PMD dat in een andere zak thuishoort die veel goedkoper is", opent Koen Deli...

Op 1 september kreeg het regionale afvalbeleid een verjongingskuur: nieuwe restafvalzakken, vereenvoudigde tarieven op de recyclageparken, nieuwe in te zamelen afvalfracties, meer intergemeentelijke samenwerking op de recyclageparken. "Een nieuw afvalbeleid op maat van wie sorteert. De regelgeving van OVAM zegt dat we minder restafval moeten hebben. We zien dat er nog heel wat materialen in die zakken zitten, zoals voedsel dat perfect gecomposteerd kan worden, of PMD dat in een andere zak thuishoort die veel goedkoper is", opent Koen Delie, directeur van Imog. Anderzijds is er ook goed nieuws, want in de 16 recyclageparken van Imog kunnen meer gratis fracties achtergelaten worden. "Zo wordt hard groenafval, recycleerbaar houtafval en papier en karton voor onze inwoners gratis. Er geldt ook een gratis quotum van 500 kg gratis zacht groenafval en 200 kg asbestcement per gezin per jaar. Bovendien kun je nu overal in de elf gemeenten in elk recyclagepark terecht, en kun je ook restafvalzakken kopen en buitenzetten. Zo wil de intercommunale de afvalberg verminderen en alles meer stroomlijnen." Een primeur is het draagvlak bij al de gemeenten, waar vanaf nu dezelfde zak en dezelfde principes van werking op de recyclageparken gelden. "De besluiten van de werkgroepen met diverse beleidsverantwoordelijken uit de regio hebben geleid tot een uniform afvalbeleid binnen onze regio", aldus Koen Delie. "Na de beslissingstrajecten in de gemeenteraden, de aankoop van de nieuwe restafvalzakken, de update van de software op de recyclageparken, de samenwerkingsakkoorden op de intergemeentelijke recyclageparken, de aanschaf van recipiënten en signalisatie voor de nieuw in te zamelen afvalfracties, het herplaatsen van containers enzovoort, is het nu tijd om het officiële startschot te geven."Het is een nieuw beleid dat het restafval duurder en het sorteren goedkoper maakt. "De nieuwe kostprijs van de restafvalzakken werden deels vertaald in een kleiner volume van de grote zak. De kleine zak bleef qua inhoud gelijk. Zo denken we ook aan de ergonomie van de ophaler. De zakken zijn gemaakt van gerecycleerde plastic, een stap voorwaarts naar duurzaamheid." De mogelijke meerinkomsten uit de duurdere restafvalzak worden volledig gebruikt om het sorteren goedkoper te maken. "In samenwerking met het kringloopcentrum kan je nu ook met herbruikbaar klein gerief, sport en speelgoed in het milieustraatje terecht. Daarnaast zijn er nieuwe recipiënten voor kaarsvet, cellenbeton de zogenaamde ytong-blokken en ook gips." De samenwerking tussen Deerlijk, Waregem en Wielsbeke werd op 1 september uitgebreid met Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem. Binnen afzienbare tijd volgen ook Avelgem en Spiere-Helkijn.