Voor de wandeltocht op de Dag van de Trage Weg werken Natuurpunt, de werkgroep Trage wegen, 11.11.11 en het Davidsfonds samen. Zoals ook de vorige jaren loopt de wandeltocht in de voetsporen van wijlen Pieter Hanssens. De opbrengst van de organisatie gaat naar 11.11.11.
...