Het was een opvallend zicht: liters en liters water stroomden in de Krekelsstraat in Kuurne zomaar weg. Een lek dat afgelopen zaterdag aan een van de leidingen ontstond, zorgde voor het natte probleem. Op de lokale Facebookgroep 'Ge zijt...

Het was een opvallend zicht: liters en liters water stroomden in de Krekelsstraat in Kuurne zomaar weg. Een lek dat afgelopen zaterdag aan een van de leidingen ontstond, zorgde voor het natte probleem. Op de lokale Facebookgroep 'Ge zijt van Kuurne oje...' werd maandagmiddag een filmpje gedeeld van het stromende water, met de ludieke titel 'Gratis stadswater te verkrijgen'.De Watergroep, beheerder van het leidingennetwerk, beloofde de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren, maar gaf voorrang aan werven met hogere prioriteit. "We hebben inderdaad een lek vastgesteld op de waterleiding in de Krekelsstraat in Kuurne", klonk het in een korte mededeling. "We plannen de herstelling op maandag te starten, maar moesten voorrang geven aan dringender zaken. In afwachting van de herstelling moesten we dus noodgedwongen een kleine hoeveelheid water laten stromen. Zo vermijden we dat omwonenden zonder water komen te zitten." De betrokken klanten werden rechtstreeks op de hoogte gebracht van de concrete timing van de werken en de impact op de drinkwatervoorziening. Zo kunnen de werken drukschommelingen veroorzaken. Maandagavond was de schade aan de waterleiding hersteld. (OV)