Ook burgemeester Karlos Callens, zelf duivenliefhebber, vond het erg spijtig dat er alweer een vereniging verdween in zijn gemeente. Maar enkele duivenliefhebbers sloegen de handen in elkaar en willen de duivenclub nieuw leven inblazen zodat er volgend seizoen met volle kracht kan gestart worden. De nieuwe voorzitter en drijvende kracht achter de herstart van de Roosevrienden is Ingelmunsternaar Franck...

Ook burgemeester Karlos Callens, zelf duivenliefhebber, vond het erg spijtig dat er alweer een vereniging verdween in zijn gemeente. Maar enkele duivenliefhebbers sloegen de handen in elkaar en willen de duivenclub nieuw leven inblazen zodat er volgend seizoen met volle kracht kan gestart worden. De nieuwe voorzitter en drijvende kracht achter de herstart van de Roosevrienden is Ingelmunsternaar Francky Degryse die de nieuwe voorzitter wordt. Er waait een nieuwe wind door de vereniging na het ontslag van het voltallige oude bestuur. Er werd naarstig gezocht naar een oplossing voor de vereniging. Die oplossing is er nu. Er werd een nieuw bestuur samengesteld zodat men er komend seizoen volop tegenaan kan gaan.Het zou bijzonder jammer geweest zijn mochten De Roosevrienden compleet verdwijnen. Het is immers een vereniging met een lang verleden en tevens een van de sterkste duivenverenigingen van de provincie vooral op de Arrasvluchten. Er werd meteen besloten dat volgend seizoen alle wedstrijden worden georganiseerd van de eerste vlucht tot de allerlaatste zowel op snelheid als op halve fond.Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Francky Degrijse, secretaris Dirk Icket, penningmeester Patrick Debruyne en de bestuursleden Rita De Clercq, Kathleen Balcaen en Marie-Louise Verstraete. Kevin Degryse zal de ploeg komen versterken en het maken van de uitslag op zich nemen. Ook Tessa Vanthournout zal bijspringen om een vlotte opstart mogelijk te maken. Er was ook een woordje van dank voor hun jarenlange inzet voor het ontslagnemend bestuur met uittredend voorzitter Bernard Willemyns, penningmeester Marc Dedecker en bestuurslid Dirk Debruyne. Niettegenstaande het ontslag van het oude bestuur zal er toch een kampioensfeest georganiseerd worden door het nieuw bestuur op zaterdag 28 november om 11.30 uur in OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161 in Ardooie. Er wordt ook gestart met een kaartclub voor de periode waarin er niet meer met de duiven gespeeld wordt en dit telkens van oktober tot maart. (CLY)