"Op een dag zullen kinderen in het water terecht komen aan de kapotte duiker over de gracht. Die werd beschadigd tijdens de werken in het meersengebied. Al twee jaar wordt niets ondernomen om die duiker...