"Het project heeft twee luiken", legt Michèle Hostekint, schepen voor onder andere gezondheids- en armoedebeleid, uit. "We voorzien een laagdrempelig aanbod om +65-jarigen met een psychische problematiek te ondersteunen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de eerstelijnspsychologen die aan de slag zijn binnen Roeselare."
...

"Het project heeft twee luiken", legt Michèle Hostekint, schepen voor onder andere gezondheids- en armoedebeleid, uit. "We voorzien een laagdrempelig aanbod om +65-jarigen met een psychische problematiek te ondersteunen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de eerstelijnspsychologen die aan de slag zijn binnen Roeselare.""Iedereen die bezorgd is over een 65-plusser waarbij men vermoedt dat er psychische problemen zijn kan elke dag contact opnemen met een centraal hulpnummer (051-43.41.07). Die meldingen kunnen komen van de huisarts, van dienstencentra maar ook van familieleden of van de persoon zelf. Een hulpverlener zal vervolgens het probleem verkennen en hulp aanbieden op locatie of ten huize. Deze werking is er gekomen dankzij een samenwerking tussen de diensten Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie van de vzw saMENSpel en de kliniek Sint-Jozef in Pittem.""Maar we willen ook de werking van de eerstelijnspsychologen versterken. Die zijn er voor 65-plussers met lichte tot matige angstige problemen ten gevolge van het coronavirus. Zij detecteren ook mensen met depressieve problemen, misbruik van alcohol of van slaap- en kalmeringsmiddelen. Afspraken maken voor deze dienst kan in het HuisartensHuis in de H. Spilleboutdreef 34 op dinsdag of op woensdagnamiddag of via de privépraktijken van de psychologen. Een sessie kost 11,20 euro en mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen vier euro.""Deze extra hulp is op 1 augustus opgestart en nu al zien we een aanzienlijke stijging van het aantal meldingen vooral via huisartsen. Duidelijke cijfers krijgen we pas eind september. Het is belangrijk dat de doorverwijzingen vlot gebeuren. Daarom zijn we nu volop bezig aan een sensibiliseringscampagne via folders. Het project loopt voorlopig tot eind juni 2021", aldus nog Michèle Hostekint(Bart Crabbe)