Martine Eggermont is gehuwd, heeft twee dochters en twee kleinkinderen. Ze woont in Stasegem. Na haar middelbare studies werkte ze tien jaar als boekhouder in een schrijnwerkerij in Marke. Bij de geboorte van haar tweede dochter bleef ze drie jaar thuis om voor haar kinderen te zorgen. Toen haar jongste dochter naar school ging, schreef ze zich opnieuw in als werkzoekende. "Ik kreeg een aanbieding voor een interimjob van drie maanden in de dekenij in Kortrijk. Na die periode besloot de persoon die ik verving halftijds te werken en zo ben ik voor de andere halftijdse betrekking definitief in de dekenij gestart. Toen mijn collega later naar Holsbeek in Vlaams-Brabant vertrok werd het een voltijdse func...