Dinsdag jl. hield de vzw Sint-Walburgakerk zijn algemene vergadering in de sacristie van deze barokke, 17de eeuwse, voormalige Jezuïetenkerk. Voorzitter Andries van den Abeele toonde zich een gelukkig man, want vijf jaar actie voeren en onderhandelen hebben eindelijk hun vruchten opgeleverd.
...