De hittegolf lokt heel wat volk naar de kust. Alle plaatsen op het aanmeldingsstrand, goed voor 15.000 strandgangers, zijn volzet. Ook zaterdag is dat het geval. "Voorlopig verloopt alles zoals het hoort", reageert Bart Tommelein, die voor de hittegolf zijn vakantie verplaatste.
...

De hittegolf lokt heel wat volk naar de kust. Alle plaatsen op het aanmeldingsstrand, goed voor 15.000 strandgangers, zijn volzet. Ook zaterdag is dat het geval. "Voorlopig verloopt alles zoals het hoort", reageert Bart Tommelein, die voor de hittegolf zijn vakantie verplaatste. "Er is uiteraard heel veel volk op een kleine oppervlakte en dat vraagt alertheid en paraatheid. Maar voorlopig hebben we alles onder controle. Ik was deze morgen nog in het coördinatiecentrum waar het hele grondgebied in de gaten wordt gehouden en ook daar werd geen melding gemaakt van noemenswaardige problemen.""Het is druk op de zeedijk, maar voorlopig moesten we die nog niet afsluiten. Donderdag moesten we echter het groeistrand een tijdje afsluiten wegens de drukte. Maar omstreeks 17 uur kon die terug open."De NMBS zet extra treinen in naar Oostende en Blankenberge. "Ook daar verloopt alles voorlopig goed. De treinaankomsten werden nog een stuk verfijnd opdat we een juiste inschatting zouden krijgen. De treinreizigers worden bij hun terugtocht afhankelijk van hun bestemming apart naar hun trein geleid", aldus de burgemeester.De burgemeester maakt van de gelegenheid meteen ook gebruik om te reageren op de commotie rond de 50 Brusselse toeristen. Woensdag veinsden ze een verdrinking waarbij alle hulpdiensten werden opgetrommeld. Daarnaast liepen ze niet hoog op met de geldende maatregelen op het strand. "Ze droegen geen mondmasker en lachten de politie uit bij hun tussenkomst. Ik heb ondertussen met Filiep Jodts, de Procureur des Konings van West-Vlaanderen, contact opgenomen en erop aangedrongen dat men de processen-verbaal niet seponeert.""Hij heeft me verzekerd dat alle processen-verbaal die opgesteld worden wel degelijk bekeken worden en dat de mensen die woensdag dachten de politie en andere hulpdiensten valselijk en ongestraft op te roepen wel degelijk vervolgd zullen worden."Er wordt zwaar getild aan het incident van woensdag. "Die mensen brengen het leven van andere mensen nodeloos in gevaar door hulpdiensten op te roepen zonder reden. Dat wil zeggen dat die hulpdiensten op dat moment niet op andere plaatsen kunnen tussenkomen indien nodig.""Laat het duidelijk zijn: iedereen die denkt de coronamaatregelen of andere regels niet op te volgen, zal daarvoor gestraft worden. Er circuleren geruchten dat dat bij mensen uit het buitenland niet zou kunnen. Ik spreek dat tegen. Ik gaf de politie de opdracht om onmiddellijk boetes bij mensen uit het buitenland te innen.""Zo niet zal er een proces-verbaal opgemaakt worden en zullen die mensen vervolgd worden. Geen enkele klacht zal geseponeerd worden. De Procureur des Konings is van dezelfde mening toegedaan", reageert de burgemeester vastbesloten. (JRO)