Eind juli trok een korte maar hevige storm over Wevelgem centrum. In het park waren op dat moment de Parkies aan de gang, heel wat toeschouwers lieten zich verrassen door het plotse onweer. Achteraf gezien mag het een wonder genoemd worden dat er geen gewonden vielen, want de bomen in het park kraakten onder het natuurgeweld. Letterlijk dan, gelukkig viel geen boom of tak op de schuilende menigte. "Toch was dit de aanleiding om het bomenbestand in het park opnieuw te laten evalueren", aldus schepen van Leefmili...