Priester André Windels, aalmoezenier in het RVT, is al jarenlang voorzitter van de vzw SOS Haïti. In 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe in het al zo arme Haïti. Een storm en overstroming veroorzaakten ellende in het dorp Grosse Roche, ten noorden van Haïti en meteen ook de armste streek van Haïti. De ondergrond bestaat uit rots en de bovengrond is bezaaid me...

Priester André Windels, aalmoezenier in het RVT, is al jarenlang voorzitter van de vzw SOS Haïti. In 2017 sloeg het noodlot opnieuw toe in het al zo arme Haïti. Een storm en overstroming veroorzaakten ellende in het dorp Grosse Roche, ten noorden van Haïti en meteen ook de armste streek van Haïti. De ondergrond bestaat uit rots en de bovengrond is bezaaid met stenen en keien.De inwoners zijn heel kleine boeren die proberen te overleven met wat ze kunnen kweken op het veld. De bestaande lagere school in Grosse Roche telt 220 leerlingen. Dit schooltje werd zo goed als helemaal weggespoeld bij de overstroming en de storm. Banken, boeken, stoelen, schoolgerief, borden: niets bleef er over. Het water stond 1 meter hoog in de klassen. De muren werden doordrongen van het vuile, stinkende water. Gelukkig waren er geen doden te betreuren, maar de schade is enorm. De straatarme bevolking kan onmogelijk de herstelling alleen aan, want ook alle huizen stonden onder water zodat ook daar heel veel schade werd aangericht. De directeur van de school smeekte om hulp bij SOS Haïti."Gezien we in 1991 dit schooltje helemaal in orde hebben gebracht, willen we ook nu weer de directeur en leerlingen niet in de steek laten", klinkt het bij de vzw SOS Haïti. "We hebben beloofd om de school helemaal weer op punt te zetten. De actie Koffie voor Haïti is dan ook daarvoor bedoeld. Graag nodigen we de bewoners van het Kachtemse rust- en verzorgingstehuis, de familie van de bewoners, vrienden en alle Kachtemnaren en mensen met een warm hart uit naar deze steunactie op donderdag 12 maart, vanaf 9.30 tot 18 uur." In de cafetaria van het rustoord kan je terecht voor lekkere soep, een stukje taart, koffie, chocomelk, een glas wijn, een biertje, een frisdrank... en ook voor een gezellige babbel. (GuidoA.)