Sinds begin 2015 maakt Brugge samen met 16 andere Noord-West-Vlaamse gemeenten de oude arrondissementen Brugge en Oostende deel uit van hulpverleningszone 1. Het gaat om de grootste van de vier hulpverleningszones in onze provincie. 327 beroepsbrandweerlieden en 450 vrijwilligers bestrijden er branden in een gebied van 919 km², waar 433.000 mensen wonen. Met als grote risico's een luchthaven, twee havens, negen Seveso bedrijven, acht ziekenhuizen, 58 woonzorgcentra en meer dan 250 scholen.
...

Sinds begin 2015 maakt Brugge samen met 16 andere Noord-West-Vlaamse gemeenten de oude arrondissementen Brugge en Oostende deel uit van hulpverleningszone 1. Het gaat om de grootste van de vier hulpverleningszones in onze provincie. 327 beroepsbrandweerlieden en 450 vrijwilligers bestrijden er branden in een gebied van 919 km², waar 433.000 mensen wonen. Met als grote risico's een luchthaven, twee havens, negen Seveso bedrijven, acht ziekenhuizen, 58 woonzorgcentra en meer dan 250 scholen. Met het jongste jaarrapport de cijfers van 2018 in de hand hamert de Brugse burgemeester Dirk De fauw op enkele pijnpunten: "Er werden dat jaar 10.500 brandweeropdrachten en 30.980 ambulanceritten uitgevoerd door deze zone. 27 procent van die interventies werden door de twee brandweerposten in Brugge afgehandeld. Het KB voor het verlenen van de snelste adequate hulp vereist dat de hulpdiensten binnen de tien à twaalf minuten ter plaatse zijn. Het gemiddelde dekkingspercentage binnen de Zone 1 is goed (90 procent), maar de dekkingspercentages van de afzonderlijke gemeenten liggen vrij ver uiteen. Voor Bredene bedraagt die amper 35,6 procent. Vandaar dat Oostende op zoek is naar geschikte grond dichter bij Bredene, voor de bouw van een nieuwe kazerne. Wellicht aan de Kennedy-rotonde." "97,20 procent van het Brugs grondgebied kan binnen de beoogde tijdsspanne bereikt worden. Enkel het zuiden van Sint-Andries, toevallig de buurt waar ik woon, is onvoldoende 'gedekt'. Een opmerkelijk feit is dat onze hoofdpost in de Pathoekeweg slechts 2,4 procent van de zone tijdig kan bereiken, door de aanleg van de A11 is de toestand verslechterd. Want het duurt daardoor langer vooraleer brandweerwagens vanuit de Pathoekeweg op de Expresweg N31 of in de voorhaven geraken. Het Knokse brandweer, die binnenkort een nieuwe kazerne krijgt aan AZ Zeno, en het vrijwilligerskorps van Blankenberge zijn sneller in de Zeebrugse haven! In feite mag ik gerust stellen dat die kazerne overbodig is geworden.""De voorpost in de Walweinstraat dekt 27,8 procent van de zone. 98 procent van alle dringende interventies vertrekken van daaruit, zelfs voor de Brugse binnenhaven. Hetzelfde geldt voor het dringend ziekenvervoer, als het noodnummer 112 opgeroepen wordt", aldus Dirk De fauw. Hij wijst op de risico-analyse die de Zone 1 onlangs maakte. "Die is formeel: Brugge heeft nood aan slechts één, maar effectieve kazerne. Ofwel in de Walweinstraat ofwel in de buurt ervan, liefst wat dichter bij de Expresweg N31."Vreemd genoeg werd in 1988, toen de nieuwe hoofdpost op het einde van de Pathoekeweg gebouwd werd, de kritiek dat die te ver van de bebouwde kom stond, weggelachen. De haven was toen in volle expansie en de hoofdpost wou de bedrijven kunnen bedienen. "Een foute beslissing blijkt nu, maar dankzij het voortbestaan van de oude voorpost in de Walweinstraat was er nooit een gevaar voor de volksgezondheid. En Seveso bedrijven in de haven, zoals Fluxus, hebben hun eigen brandweerteam", zegt Dirk De fauw. Uit diepgaander onderzoek blijkt dat de Brugse hoofdpost in de Pathoekeweg na 30 jaar aan renovatie toe is. "Het dak is onvoldoende geïsoleerd, de technieken zijn verouderd. De renovatiekosten zouden oplopen tot 1,5 miljoen euro", bevestigt Dirk De fauw. Maar ook in de oude kazerne in de Walweinstraat, die ouder is en in 1966 in gebruik genomen werd, is lang niet alles koek en ei. "Ze voldoet niet meer aan de huidige hygiënische normen en is te klein. Ambulances en ziekenwagens staan geparkeerd nabij huishoudelijk afval. Anno 2021 hoort het niet langer dat de brandweer een gebouw moet delen met de stadsreiniging en de milieudienst. Zelfs de onderwijsdienst heeft er zijn kantoren. Bijgevolg is er daar geen plaats voor de brandweerlui om te sporten en te oefenen. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Maar het verhuizen van die stadsdiensten is niet zo eenvoudig. Daarom lijkt het mij best om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor een brandweerkazerne", aldus de Brugse burgemeester.Bij gebrek aan geschikte stadsgronden de piste van de centrale garage in Sint-Andries is afgevoerd denkt Dirk de fauw aan een formule, waarbij de Stad gronden aankoopt en ze in erfpacht geeft aan Zone 1, die dan zelf een kazerne bouwt. "Die zou de hoofdpost voor Zone 1 kunnen worden. Nu zit die administratie wat benepen in de Siemenslaan in Oostkamp. Het betekent dat er een stuk grond van 5.000 m² nodig is", aldus de burgemeester. Hoeveel dat kost, valt af te wachten. Brugge hoest dit jaar al 9,1 miljoen euro op voor de brandweer, maar incasseert 328.000 euro aan huurgeld voor de twee Brugse brandweerkazernes.