Drie jaar geleden polste onze krant al eens bij alle West-Vlaamse politiezones naar het tekort aan politiemensen. Toen al bleek dat er 135 mensen te weinig waren. De voornaamste oorzaak was toen de terreurdreiging.
...

Drie jaar geleden polste onze krant al eens bij alle West-Vlaamse politiezones naar het tekort aan politiemensen. Toen al bleek dat er 135 mensen te weinig waren. De voornaamste oorzaak was toen de terreurdreiging. Na de aanslagen in 2016 op de luchthaven in Zaventem en de metro in Maalbeek besliste de regering om alle pas afgestudeerde inspecteurs in 2017 en 2018 eerst naar Brussel te sturen. De vacatures in onze provincie werden niet ingevuld.Drie jaar later, nu de terreurdreiging minder aanwezig is en de afgestudeerden niet meer verplicht naar Brussel moeten, blijkt dat het tekort niet weggewerkt is. Integendeel, het is zelfs nog groter geworden. Maar liefst 225 voltijdse politiemensen hebben we te kort in onze provincie. Dat zijn er meer dan het voltallige korps van de politiezone ARRO Ieper. In sommige zones, zoals Riho (Roeselare, Hooglede, Izegem) of Oostende, is het tekort zeer miniem en dus perfect beheersbaar maar andere zones kreunen echt onder het gebrek aan manschappen. Daar is het alle hens aan dek om de veiligheid te garanderen.Dat is bijvoorbeeld het geval in Middelkerke, het op één na kleinste korps van West-Vlaanderen. "Het huidige tekort zorgt ervoor dat de basispolitiezorg die de lokale politie moet kunnen verzekeren, niet optimaal geleverd kan worden", zegt waarnemend korpschef Frank Delva onomwonden. Eenzelfde geluid in politiezone Gavers (Harelbeke-Deerlijk): "Het tekort weegt op het welzijn van onze medewerkers die de tekorten dienen op te vangen. Momenteel lukt dit nog altijd zonder overuren op te bouwen, door efficiënt in te grijpen op de opdrachten. Lees: bepaalde opdrachten afbouwen of niet uitvoeren", zegt korpschef Jean-Louis Dalle. Het tekort zorgt er dus voor dat de politie haar werk niet of niet volledig kan doen. Bij de politiezone Bredene/De Haan zeggen ze dat ook met zoveel woorden. "We zijn niet in staat om de diensten uit te bouwen zoals we dat zouden willen. Het personeelstekort legt een hypotheek op de verdere organisatie en het voeren van diepgaande onderzoeken", klinkt het.Hoewel alle zones zich sterk maken dat de veiligheid voor de burger momenteel nog niet in het gedrang komt, blijkt dat de interventiediensten van de politie de eerste diensten zijn die onder het tekort lijden. De meeste vacatures die openstaan, dienen dan ook om die gaten te vullen. "Onze interventiedienst is momenteel krap bemand en er mogen niet te veel zieken of andere afwezigheden vallen om de shiften nog te kunnen draaien", klinkt het bij politiezone Polder (Houthulst, Koekelare, Kortemark, Diksmuide), waar ze hopen dat de openstaande vacatures snel ingevuld zullen worden. Idem bij de zone MIDOW (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke): "Onze andere diensten moeten bijstand leveren aan de interventiedienst om een minimale dienstverlening te kunnen voorzien", zegt korpschef Hans Malysse. Het is overigens niet alleen in de 'kleinere' zones dat het probleem zich stelt. Ook in het grootste korps van West-Vlaanderen, de politiezone Brugge, krabt de korpschef zich achter de oren als hij een blik werpt op zijn personeelsbestand. "De huidige onderbezetting laat maar ternauwernood toe om de dagelijkse lokale politiezorg in Brugge te verzekeren. Het lukt alleen maar doordat heel wat medewerkers, vooral in de interventiedienst, overuren presteren. Anderzijds dreigt er ziekteverzuim doordat een aantal medewerkers duidelijk overwerkt raken", zegt Dirk Van Nuffel.Bijkomend probleem: opgebouwde overuren kunnen amper opgenomen worden, net als verlof. "Veel van onze personeelsleden hebben nog verlof op te nemen van vorig jaar", klinkt het bijvoorbeeld bij politiezone Arro Ieper.Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, weet waarom het tekort aan politieagenten in West-Vlaanderen zo groot is. "De voorafnames in 2017 en 2018, waarbij afgestudeerde agenten eerst naar Brussel moesten, hebben een gat geslagen dat nog altijd niet opgevuld is. In die periode gingen ook mensen met pensioen en ook zij werden niet vervangen. Bovendien kampt West-Vlaanderen met een historisch tekort omdat de verdeelsleutel van het aantal mensen dat opgeleid mag worden, vastligt per provincie. Concreet: dat moeten er in Limburg en West-Vlaanderen evenveel zijn. Terwijl ze er in Limburg veel minder nodig hebben. West-Vlaanderen wordt echt stiefmoederlijk behandeld", zegt Nicholas Paelinck. Hij wijst er ook op dat West-Vlaanderen er niet in slaagt om mensen die afstuderen in Oost-Vlaanderen naar onze provincie te halen. "De braindrain is ook bij de politie een feit. Bij ons aan de kust is het algemeen geweten dat je in de zomer simpelweg geen vakantie kan nemen als politieman of -vrouw. Het is hier veel te druk. Door de vele kapitaalkrachtige, oudere mensen die hier een huis kopen, is het ook niet eenvoudig voor jonge politiemensen om hier een geschikte woning te vinden", zegt hij. Aan de toekomstige minister van Binnenlandse Zaken heeft Paelinck alvast één boodschap: "Trek de nieuwe aanwervingen op van 800 naar 1.600 in België en zorg dat provincies die meer mensen nodig hebben, een soort van hefboom krijgen in die verdeelsleutel. West-Vlaanderen, en zeker de kustzones met alle evenementen in de zomer, hebben dat nodig", klinkt het tot slot.