De stopzetting van de uitleenpost van de Elverdingse bibliotheek heeft voor beroering gezorgd. Het was vooral de nabijgelegen basisschool die ijverde voor de instandhouding van de uitl...