"We kregen van buurtbewoners meldingen binnen dat het kruispunt in hun omgeving voor verbetering vatbaar is", lichtte schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag toe. "Het Mobiteam, dat bestaat uit interne en externe verkeersdeskundigen, boog zich over deze meldingen...

"We kregen van buurtbewoners meldingen binnen dat het kruispunt in hun omgeving voor verbetering vatbaar is", lichtte schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag toe. "Het Mobiteam, dat bestaat uit interne en externe verkeersdeskundigen, boog zich over deze meldingen en werkte concrete plannen uit. Daarvoor vragen we nu de goedkeuring."Het eerste kruispunt is dat van de Olmenstraat met de Pastoriestraat op de wijk Don Bosco. Daar bevindt zich momenteel een grote verharde oppervlakte. Door het verkeer in te snoeren, zullen de weggebruikers een beter overzicht krijgen. Bovendien kan op die manier een deel van het kruispunt onthard worden en krijgt de buurt wat meer groen.Het tweede aan te pakken kruispunt bevindt zich eveneens op Don Bosco. Het gaat om dat van de Makeveldstraat met de Berkenstraat. Ook hier wordt het brede kruispunt ingesnoerd en zullen de weggebruikers het kruispunt haaks kunnen oprijden met meer overzicht. De vrijgekomen verhardingen zullen omgevormd worden tot groenzones.Tot slot is er het kruispunt van de Wijnendalestraat met de Karperstraat in Wijnendale. Daar laat het bestaande 'eilandje' verschillende aanrijroutes open in dubbele rijrichting, wat erg gevaarlijk is. Het is de bedoeling om het kruispunt her in te richten met één centrale rijweg voor beide richtingen. Ook hier worden de vrijgekomen zones voorzien van groenaanplantingen.De uitbraak van de verhardingen en de heraanleg van de kruispunten zullen uitgevoerd worden door de stedelijke technische dienst.