Volgens directeur Lien Hautekeete is het KTA Brugge klaar om op vrijdag 15 mei een deel van haar 1650 leerlingen en 300 personeelsleden met open armen te ontvangen: "De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het allerbelangrijkste. Voor bepaalde groepen van leerlingen herstarten de lessen op school. De focus ligt vooral op de eindjaren alsook de scharnierjaren. Dat zijn de eindjaren van een graad en dus de jaren waarin een gerichte keuze dient gemaakt te worden naar volgend schooljaar toe."
...

Volgens directeur Lien Hautekeete is het KTA Brugge klaar om op vrijdag 15 mei een deel van haar 1650 leerlingen en 300 personeelsleden met open armen te ontvangen: "De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het allerbelangrijkste. Voor bepaalde groepen van leerlingen herstarten de lessen op school. De focus ligt vooral op de eindjaren alsook de scharnierjaren. Dat zijn de eindjaren van een graad en dus de jaren waarin een gerichte keuze dient gemaakt te worden naar volgend schooljaar toe.""We hebben er als school bewust voor gekozen om niet alle leerlingen die heropstarten op school op hetzelfde moment te laten opkomen. Zo werken we met een alternatief weekrooster en aangepaste begin- en einduren. Op die manier spreiden we de leerlingenstromen en personeelsbezetting binnen onze gebouwen en werken we doelbewust aan het creëren van een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving. Op vrijdag 15 mei begroeten we een kleine 200 personen in de voormiddag en in de namiddag verwelkomen we een 70-tal personen. Op maandag 18 mei starten we de voormiddag met 90 personen en in de namiddag verwachten we er ongeveer 175 op school."De genomen veiligheidsmaatregelen zijn bijzonder ingrijpend. Er werd een risicoanalyse opgemaakt door de preventieadviseur, een schooleigen draaiboek werd opgesteld en er gaat veel aandacht naar het communiceren en zichtbaar maken van de veiligheidsinstructies over het hele schooldomein. Zo werden het onthaal, klaslokalen, gangen, toiletten, sportcomplex enz. niet alleen zo veilig mogelijk gemaakt, ze werden ook voorzien van de nodige signalisatie op de muren en op de grond.""Lesroosters en aanvangsuren werden aangepast, klassen ontdubbeld. Er zijn triage-punten voorzien om de leerlingen bij de start op te vangen. Voorts werd heel veel beschermend materiaal aangekocht. Er is een strikt hygiëneplan voor de poetsdames.""We hebben gerichte keuzes gemaakt in welke leerlingen we terug op school verwachten voor het volgen van de lessen en welke leerlingen we verder lesgeven via preteaching. Hierdoor zijn er, binnen onze bestaande infrastructuur, voldoende lokalen om in alle nodige ontdubbelingen van klassen te voorzien. We hebben de fysieke ruimte om de social distancing te kunnen waarborgen en voldoende lokalen om het lesgeven veilig te houden. We hebben de klassen opgesplitst in kleinere groepjes en de lessen over de dag gespreid.""Een heikel punt is misschien wel de teleurstelling van ouders, leerlingen en leerkrachten die jammer genoeg niet kunnen heropstarten. We krijgen ontzettend veel reacties die aangeven dat onze school gemist wordt: zowel door onze schoolgaande jeugd als door ons korps dat ernaar verlangt om de jongeren weer voor zich in de klas te hebben.""We blijven afhankelijk van de externe maatregelen. Als het ontdubbelen van de klassen en het afstand houden blijven zoals die nu zijn, zal een verdere uitbreiding van het fysiek lesgeven op school wellicht niet meer haalbaar zijn", aldus Lien Hautekeete. Wat betekent dat de leerlingen van het eerste, derde en vijfde studiejaar tot eind juni van thuis uit online onderwijs zullen krijgen in Brugges grootste school.