Het provinciebestuur pakt de rattenproblematiek sinds een jaar aan via Europese projecten. Provincieraadslid Luc Coupillie infromeerde naar een stand van zaken bij de deputatie: "De ambtenaren van de provincie stellen dat er meer muskusratten worden gevangen aan de grenzen dan in het centrum van de provincie. Maar het vergt ook steeds meer inspanningen om ze aan de grenzen tegen te houden. Als er een koppeltje door de mazen van het net glipt dan verspreiden ze zich snel."

De provincie stelt dat de jongste resultaten aantonen dat er een vooruitgang is, in die zin dat de populaties muskusratten aan de Franse zijde afnemen. De overlast blijft evenwel groot. "De bestrijding is er ook niet gemakkelijker op geworden," meent Luc Coupillie. "Fuiken zijn niet meer toegelaten en men moet nu werken met gif of klemmen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om met minder middelen hetzelfde resultaat te bereiken."

Het provincieraadslid Luc Coupillie roept de provincie op om "zich blijvend in te zetten voor verdere samenwerking met de nationale en internationale partners voor bestrijding muskusratten".