Niet zonder trots stelden voorzitter Etienne Vancoppenolle en directeur Renaat Vandevelde in het bijzijn van burgemeester Francis Benoit en schepen van Wonen Francis Watteeuw en de voltallige raad van bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp de drie grote projecten voor de komende jaren voor. "Die zijn gestoeld op drie belangrijke pijlers", duidt schepen Francis Watteeuw (SP.A). "Betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Dat alles op maat van onze gemeente en als antwoord op de nood aan sociale huurwoningen."
...

Niet zonder trots stelden voorzitter Etienne Vancoppenolle en directeur Renaat Vandevelde in het bijzijn van burgemeester Francis Benoit en schepen van Wonen Francis Watteeuw en de voltallige raad van bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp de drie grote projecten voor de komende jaren voor. "Die zijn gestoeld op drie belangrijke pijlers", duidt schepen Francis Watteeuw (SP.A). "Betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Dat alles op maat van onze gemeente en als antwoord op de nood aan sociale huurwoningen." "Deze projecten hebben ontegensprekelijk een grote impact op onze gemeente", treedt CD&V-burgemeester Francis Benoit zijn schepen bij. "Zowel de omgeving als het uitzicht zal enorm veranderen. Wij willen dan ook als gemeentebestuur de realisaties van Eigen Gift Eigen Hulp mee ondersteunen en plannen mee te investeren in de publieke ruimte. Denk maar aan de groene Vlastuin achter het gemeentehuis.""We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om alles klaar te stomen voor realisatie. Deze drie hoofdprojecten zullen heel wat betekenen voor Kuurne", duidt ook EGEH-voorzitter Etienne Vancoppenolle. "We kiezen bewust voor kwaliteit en leggen de nadruk op hedendaagse architectuur." Die kwaliteitsoefening houdt ook een een clustering in. Eigen Gift Eigen Hulp kiest ervoor om haar sociale huurwoningen te centraliseren en versnippering tegen te gaan: 40 geïsoleerde woningen, waarvan de renovatiekost te hoog ligt, worden van de hand gedaan. Het project Vlastuin, zoals bekend op de beroemde steentjesparking aan de Generaal Eisenhowerstraat, is het eerste in rij. Die nieuwbouw, die een groene slinger verder door het centrum loodst, omvat 34 huurappartementen. Na de komende Ezelsfeesten, nog dit najaar dus, moeten aanpalende gebouwen zoals De Noote, gesloopt worden. De start van de bouwwerken zelf is voorzien voor 2021. Als alles goed gaat, moet het nieuwe complex tegen eind 2022, begin 2023 af zijn. Het hele project kost zo'n 5,5 miljoen euro. In oktober volgt nog een infovergadering voor de buurt.Het tweede grote project is de make-over voor de Kasteelwijk en Nieuwenhuyse. "De huizen daar dateren uit de jaren 50 en 60 en voldoen absoluut niet meer aan de standaarden van vandaag", aldus Renaat Vandevelde, directeur van Eigen Gift Eigen Hulp.De sociale bouwmaatschappij kiest hier voor vervangingsbouw: de bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwe, energiezuinige huizen. Daarnaast worden ook twee publieke pleinen heraangelegd. "Het project wordt in vier fases uitgerold, gespreid over 7 à 8 jaar", zegt de directeur nog. "Er komen ook meer woningen dan vandaag: van 51 nu naar 88 eens alles af is." In de eerste fase, die start in het najaar van 2019 worden twee leegstaande woningen aan Nieuwenhuyse gesloopt. De bouw van 10 nieuwe wooneenheden - onder meer op een braakliggend stuk grond die de bouwmaatschappij kon aankopen - is voorzien vanaf 2020. "De huidige huurders worden voortdurend begeleid. We zorgen voor een ander onderkomen binnen ons woningenbestand", aldus Renaat Vandevelde. "Of de mensen terugkeren naar waar ze vandaag wonen, is niet zeker. Dat hangt af van de rationele bezetting: een gezinswoning zal bijvoorbeeld niet verhuurd worden aan een alleenstaande. Die oefening wordt vandaag al voorbereid door het woonloket van de gemeente."De voorbije maanden vonden al twee buurtvergaderingen plaats over de grootschalige werken in de Kasteelwijk, Nieuwenhuyse en Vlasbloemstraat. "Dat vinden wij heel belangrijk. We moeten de boodschap eerlijk en transparant overbrengen. Uiteraard is dat niet voor iedereen evident en is er wat ongerustheid, maar we nemen ons als bouwmaatschappij voor om te blijven informeren.", oppert voorzitter Etienne Vancoppenolle. Het derde en misschien wel meest opvallende project is de make-over voor de wijken Spijker en Schardauw. De stedenbouwkundige voorstudie is al achter de rug, nu gaat de bouwmaatschappij samen met de gemeente en een onafhankelijke jury op zoek naar het beste ontwerp voor de site. Daarvoor wordt een architectuurwedstrijd uitgeschreven. "Spijker en Schardauw is voor ons een complex vraagstuk, een wijk met heel wat uitdagingen zowel inhoudelijk als technisch", zegt directeur Vandevelde. "De site is trouwens vandaag goed voor een derde van ons volledige patrimonium." Maar de gebouwen zijn op en voldoen niet meer aan de kwaliteitsnormen. Uit grondig onderzoek blijkt dat een renovatie niet de juiste oplossing is, een volledige make-over wel. Tegelijk wordt ook gekozen voor verdichting: de bebouwde oppervlakte neemt er af van 50 naar 30 procent en er is meer aandacht voor groen en publieke ruimte. "Maar we willen ook meer sociale controle stimuleren door maar een inrit voor de ondergrondse garage te voorzien, in plaats van de huidige zeven. Meer groen moet voor meer ontmoeting op de wijk zorgen. Het buurthuis zal daar een belangrijke rol in spelen."Vanzelfsprekend zal ook de metamorfose voor Spijker en Schardauw in verschillende fases verlopen. Maar over de timing is nog veel onduidelijkheid. Pas in het voorjaar van 2020 wordt een effectief bouwontwerp verwacht, pas dan kan er over wat en wanneer gesproken worden. Ook het budget is op dit moment nog niet bekend."Dit zijn drie ambitieuze projecten, maar het wordt een moeilijke puzzel", beseft schepen van Wonen Francis Watteeuw (SP.A). "Met het woonloket doen we er alles aan om alle bewoners zo goed mogelijk te begeleiden, in samenwerking met de diensten van de bouwmaatschappij. Niemand komt op straat te staan, maar ik heb wel begrip voor de ongerustheid. We moeten blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie."