Niet zonder trots stelden voorzitter Etienne Vancoppenolle en directeur Renaat Vandevelde in het bijzijn van burgemeester Francis Benoit en schepen van Wonen Francis Watteeuw en de voltallige raad van bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp de drie grote projecten voor de komende jaren voor. "Die zijn gestoeld op drie belangrijke pijlers", duidt schepen Francis Watteeuw (SP.A). "Betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Dat alles op maat van onze gemeente en als antwoord op de nood aan sociale huurwoningen."
...