In 1989 opende de site-Ter Lembeek zich op het stuk grond tussen de Hernieuwenstraat en de Waterstraat. Het woonzorgcentrum had toen een capaciteit van 60 bedden. Ondertussen telt het 70 bewoners. Volgens de koepelverantwoordelijke van het woonzorgcentrum heeft Ter Lembeek enkele grote troeven. "Het grote voordeel is de kleinschaligheid. Alle bewoners kennen elkaar heel goed en ze kunnen het ook goed vinden met de personeelsleden. Voor 70 bewoners tellen wij 60 personeelsleden. Wij zijn dus geen mastodont met te ve...