Dramatische cijfers: West-Vlaamse vrouwen ondernemen vaakst een zelfmoordpoging

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers©NICOLAS MAETERLINCK Belga
Vlaams parlementslid Katrien Schryvers©NICOLAS MAETERLINCK Belga
Redactie KW

In 2019 lag het aantal suïcidepogingen in Oost- en West-Vlaanderen duidelijk hoger dan in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister Wouter Beke. Vooral bij West-Vlaamse vrouwen is de situatie zeer zorgwekkend. Geen enkele provincie scoort slechter. Eén lichtpuntje: er is globaal bekeken wel een daling ten opzichte van 2018.

Cijfers over het aantal suïcides uit 2019 zijn er nog niet, maar gegevens over het aantal suïcidepogingen zijn er wel. Zo werden in Vlaanderen vorig jaar per 100.000 inwoners 123 mannen en 169 vrouwen op een spoedafdeling aangemeld na een suïcidepoging. Dat blijkt uit het antwoord van minister Beke op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Er zijn personen die binnen het jaar meerdere suïcidepogingen ondernemen en hiervoor meer dan één keer worden aangemeld bij een spoeddienst.

Per 100.000 inwoners gebeurden er vorig jaar 173 suïcidepogingen bij vrouwen en 123 bij mannen. Deze cijfers liggen lager dan het gemiddelde voor de laatste 21 jaar, waarbij het voor vrouwen gaat over 197 pogingen en voor mannen over 134 pogingen per 100.000 inwoners. Naar schatting lag het aantal suïcidepogingen in 2019 op ongeveer 9.745 verdeeld of heel het jaar, wat neerkomt op ongeveer 27 pogingen per dag.

Per 100.000 West-Vlaamse vrouwen waren er vorig jaar 199 suïcidepogingen. In Oost-Vlaanderen is de situatie amper minder dramatisch (189 per 100.000) maar Antwerpen (144), Vlaams-Brabant (129) en Limburg (124) doen het opvallend minder slecht.

Bij de mannen scoort Oost-Vlaanderen het slechtst (153 pogingen per 100.000), gevolgd door West-Vlaanderen (129), Antwerpen (102), Vlaams-Brabant (86) en Limburg (70).

Cijfers dalen

In alle provincies, behalve in Oost-Vlaanderen was er in 2019 sprake van een niet-significante daling in het totaal aantal aanmeldingen na een suïcidepoging tegenover 2018 : in West-Vlaanderen een daling van 7,3%, in Antwerpen van 2,4%, in Limburg van 3% en in Vlaams-Brabant van 21,9%. Enkel in de provincie Oost-Vlaanderen was er een niet-significante stijging van 2,4%. Wat vooral opvalt uit de cijfers van de suïcidepogingen van 2019 is de duidelijke Oost-West-verdeling in Vlaanderen. Zo lag het aantal pogingen per 100.000 inwoners in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen significant hoger dan in de andere Vlaamse provincies.

“Deze verschillen zijn al langere tijd zichtbaar, waardoor sprake is van een duidelijke trend in Vlaanderen”, aldus Vlaams parlementslid Schryvers. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie legt momenteel de laatste hand aan een grondige analyse van een onderzoek waarbij wordt gezocht naar mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen. “De voorbije jaren heb ik meermaals gevraagd verder onderzoek naar de mogelijke oorzaken van deze verschillen te doen. Het is goed dat hier nu werk van wordt gemaakt. Hopelijk geeft deze analyse meer inzicht in de mogelijke verklaringen van deze verschillen en kan er op basis daarvan bekeken worden of er binnen een bepaalde regio meer moet worden ingezet op bepaalde bestaande acties of dat er nieuwe specifieke preventieve acties binnen bepaalde provincies aangewezen zijn,” aldus Schryvers. De resultaten van het onderzoek zullen alleszins worden meegenomen in het traject voor een nieuwe gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie, zo leerde Schryvers nog uit haar parlementaire vraag.

“Het blijft belangrijk om in te zetten op het bespreekbaar maken van mentale problemen, het doorbreken van het taboe over het thema, en het toegankelijk maken van eerstelijnshulp en psychologische zorg,” zegt Schryvers nog, “Want naast elke suïcide is ook elke suïcidepoging er een te veel.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.