Blikvanger van de openingsdag is de officiële opening van het tachtigtal stallingen op de site Deraedt. Gronden en gebouwen werden al een aantal jaren geleden aangekocht door de stad met de bedoeling de beschermde gedeelten te restaureren en er een nieuwe bestemming aan te geven die past in het hippische plaatje. Achteraan deze site en aansluitend op de terreinen van Sport Vlaanderen (Bloso) en de hippodroom zag het stadsbestuur de kans schoon om nieuwe stallingen te bouwen. Het paardencomplex omvat ook twee boxen voor dopingcontroles, een secretariaat, een sanitair blok en een loods voor opslag van materiaal. Kostenplaatje, inclusief de subsidie van Vlaanderen: 1.137.400 euro. Dit bedrag bevat ook de factuur voor de aanleg van een nieuwe toplaag annex uitwijkstrook op de renpiste in de hippodroom. Die ingreep kadert in een paardenvriendelijk beleid dat focust op veiliger verloop van de rennen. Niet alleen voor de draf maar ook voor andere...