Donderdagavond kreeg Dr Brendan Nelson de titel van Ereburger van Ieper overhandigd uit handen van Schepen Jef Verschoore. Op 26 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Ieper besloten die titel toe te kennen aan Dr Brendan Nelson als blijk van dankbaarheid, waardering en erkentelijkheid voor zijn steun en sterke verbondenheid met de stad Ieper en haar opdracht tot herdenken.

In het bijzonder voor zijn inzet en verdiensten ten aanzien van de Last Post Association en de tentoonstellingen van het In Flanders Fields Museum. Tot slot en niet in het minst voor zijn cruciale rol in de tijdelijke terugkeer van de originele 'leeuwen van de Menenpoort' en de schenking van de replica's die een permanente plaats kregen op de vestingbrug bij de Menenpoort.

(E.F.)

Donderdagavond kreeg Dr Brendan Nelson de titel van Ereburger van Ieper overhandigd uit handen van Schepen Jef Verschoore. Op 26 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Ieper besloten die titel toe te kennen aan Dr Brendan Nelson als blijk van dankbaarheid, waardering en erkentelijkheid voor zijn steun en sterke verbondenheid met de stad Ieper en haar opdracht tot herdenken. In het bijzonder voor zijn inzet en verdiensten ten aanzien van de Last Post Association en de tentoonstellingen van het In Flanders Fields Museum. Tot slot en niet in het minst voor zijn cruciale rol in de tijdelijke terugkeer van de originele 'leeuwen van de Menenpoort' en de schenking van de replica's die een permanente plaats kregen op de vestingbrug bij de Menenpoort.(E.F.)