Momenteel lopen grote wegenwerken in het centrum van Zandvoorde met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Tezelfdertijd worden ook de nutsvoorzieningen aangepakt. "Zo zal de kleinste Zonnebeekse deelgemeente het eerst over een volledige openbare LED- verlichting beschikken waardoor lichten ook gedimd zullen kunnen worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980). "De bekabeling werd ondergronds gebracht. De wegenwerken worden geacht voltooid te zijn in mei 2021. Daarbij werd in de gemeenteraad va...

Momenteel lopen grote wegenwerken in het centrum van Zandvoorde met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Tezelfdertijd worden ook de nutsvoorzieningen aangepakt. "Zo zal de kleinste Zonnebeekse deelgemeente het eerst over een volledige openbare LED- verlichting beschikken waardoor lichten ook gedimd zullen kunnen worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980). "De bekabeling werd ondergronds gebracht. De wegenwerken worden geacht voltooid te zijn in mei 2021. Daarbij werd in de gemeenteraad van 28 mei het GRUP Zandvoorde definitief vastgesteld." Heel wat veranderingen dus voor het Breldorp de komende maanden."In oktober 2015 werd gestart met de uitwerking van het RUP Zandvoorde. Het was een lang traject met participatie van de plaatselijke bevolking. Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is Zandvoorde geen woonkern maar een woonconcentratie en daardoor is het woonuitbreidingsgebied ten oosten van de Komenstraat geschrapt, zoals eerder reeds aangegeven werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2004", aldus de schepen. "Na het inwinnen van alle wettelijk bepaalde adviezen (van Gecoro, Provincie en Ruimte Vlaanderen) en de nodige aanpassingen, is het RUP in zijn definitieve vorm vastgelegd. We hebben rekening gehouden met het landelijk karakter van het dorp. Bovendien streven we naar duurzaamheid en natuur. Kantoren, diensten en horeca mogen enkel als nevenbestemming en voor maximum 40% van de bebouwing. De bestemming wonen kan niet toegekend worden voor de zone waar de kerk in zit." "Er is een wooninbreidingsgebied voorzien tussen Zandvoordeplaats en Zandvoordestraat, waarvoor eerst een inrichtingsplan dient opgemaakt te worden en waar een bouwverbod is in de waterbufferingszone. Door de stedebouwkundige verordening ter vrijwaring van de woonkwaliteit zullen daar parkeerplaatsen moeten voorzien worden op eigen terrein of binnen de projectzone", klinkt het. "Door het voorziene toekomstige ruimtetekort is de uitbreiding van de begraafplaats een noodzaak. De graven aan de voorkant van de kerk zullen worden verplaatst en daar komt een ontmoetingsplaats met meer groen zodat de charmes van ons kleinste dorp nog meer tot uiting komen." "We voorzien 60.000 euro voor de aankoop van de gronden. Een verkoopbelofte werd hiervoor reeds afgesloten en er wordt 100.000 euro voorzien voor de inrichtingsstudie en aanleg van het kerkhof. We voorzien in de toekomst ook een renovatie van het OC met de nadruk op een efficiëntere en praktischer inrichting, daarvoor is momenteel 75.000 euro voorzien", besluit schepen Ingrid Vandepitte. (NVZ)