De veearts uit Oostrozebeke moest zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden op verdenking van inbreuken met paardenmedicijnen en het toedienen van doping. Volgens de openbare aanklager had de dierenarts de paarden waarvan sprake in het dossier niet laten uitsluiten uit de voedselketen. Er werden medicijnen toegediend die daarom niet mochten worden toegediend, ook niet via het zogenaamde cascadesysteem. Bij dat systeem kunnen in uitzonderlijke omstandigheden verboden geneesmiddelen worden gebruikt. Een voorwaarde is dat de paarden ondraaglijk l...

De veearts uit Oostrozebeke moest zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden op verdenking van inbreuken met paardenmedicijnen en het toedienen van doping. Volgens de openbare aanklager had de dierenarts de paarden waarvan sprake in het dossier niet laten uitsluiten uit de voedselketen. Er werden medicijnen toegediend die daarom niet mochten worden toegediend, ook niet via het zogenaamde cascadesysteem. Bij dat systeem kunnen in uitzonderlijke omstandigheden verboden geneesmiddelen worden gebruikt. Een voorwaarde is dat de paarden ondraaglijk lijden. De openbare aanklager vond dat dit het in deze zaak het geval niet was.De procureur stelde zich onder meer vragen omdat een van de paarden werd behandeld met een humaan medicijn tegen schizofrenie.De raadsman van de dierenarts trok vooral de procedurekaart. Zo sprak de advocaat van verjaring. De verdediging merkte ook op dat de verwijzingsakte naar de rechtbank niet correct was. Daarnaast werden enkele tenlasteleggingen ontkend door de veearts. Over het medicijn tegen schizofrenie zei de dierenarts dat dat werd toegediend om paarden te kalmeren. "Als een racepaard op de piste komt, dan slaat het soms tilt door de vele gekleurde vlaggen", klonk het. De procureur zag daar echter geen ondraaglijk lijden in.De rechtbank van Ieper vond dat er geen overschrijding van de redelijke termijn was en vond de feiten bewezen. De rechter veroordeelde de José Landuyt tot een celstraf van 15 maanden en een geldboete van 6.000 euro.In het beklaagdenbankje zat ook een collega van de veearts, een vrouw uit Kuurne. Zij was op het moment van de feiten een werknemer van de dierenarts. De procureur zei dat de vrouw zaken had gedaan die niet door de beugel konden, maar ze werd daarbij onder druk gezet door haar baas. De vrouw werd voor misbruik van een geneesmiddel schuldig bevonden, maar de rechter sprak de eenvoudige schuldverklaring uit. De reden daarvoor is dat de rechtbank vond dat in het geval van de vrouw uit Kuurne de redelijke termijn wel was overschreden. Bij een veroordeling tot eenvoudige schuldverklaring moeten enkel de gerechtskosten worden betaald.Ook tegen een paardentrainer uit Tielt sprak de rechter een eenvoudige schuldverklaring uit. Zijn raadsman had gepleit dat de man niets verkeerd had gedaan. "Hij hield zich aan de voorwaarden die door de dierenarts waren opgelegd bij de verkoop van de twee paarden. Hij was in het bezit van geneesmiddelen, maar louter het bezit is niet strafbaar." De rechter zag dat anders en vond de man schuldig, maar ook in zijn geval bleek de redelijke termijn overschreden en kreeg hij geen straf.In 2003 kwam de dierenarts José Landuyt al in opspraak met een dopingzaak waar wielrenners Johan Museeuw en Mario De Clercq bij betrokken waren. (CMW)