Burgemeester Toon Vancoille en OCMW-voorzitter Christine Logghe presenteerden samen met hun kersverse vennoten - afgevaardigden van De Hoeksteen en vzw Godtsvelde - hun plannen voor de zorgsite Blijvelde. De ontwikkeling van het project is immers tot een langverwachte doorbraak gekomen.
...

Burgemeester Toon Vancoille en OCMW-voorzitter Christine Logghe presenteerden samen met hun kersverse vennoten - afgevaardigden van De Hoeksteen en vzw Godtsvelde - hun plannen voor de zorgsite Blijvelde. De ontwikkeling van het project is immers tot een langverwachte doorbraak gekomen. De gemeente is, samen met het OCMW en de private partner Godtsvelde, erin geslaagd om een realistisch plan op te bouwen voor de aanvang van de werkzaamheden. De bedoeling is dat Godtsvelde en Huize Blijgaarde in de toekomst hun ouderenzorg gaan bundelen in de vzw Blijvelde. Dit houdt concreet in dat er aan de Hospitaalstraat een nieuw gebouw wordt neergezet, waar alle 170 wooneenheden (97 uit Godtsvelde en 73 uit Blijgaarde) een nieuw onderkomen kunnen vinden.Elk van de drie partners heeft een duidelijk afgebakende functie en inbreng, die losstaat van kapitaalinvesteringen. Zo zal het OCMW zijn bedrijfstak van 73 wooneenheden in de vzw inbrengen, en is de gemeente verantwoordelijk voor de ontsluiting van de site, de inrichting van een brandweerweg, de omgevingsaanleg en de aanleg van een parking. De vzw Godtsvelde staat dan weer in voor de coördinatie van de nieuwbouw, de inbreng van zijn bedrijfstak met 97 wooneenheden, en de gronden. Bovendien beschikt Godtsvelde over een aanzienlijke hoeveelheid know how, die alleen maar vergroot wordt door haar samenwerkingsverband met vijf andere West-Vlaamse ouderenzorginstellingen. Deze organisaties hebben zich verenigd in De Hoeksteen, een feitelijke samenwerkingsverband met de focus op een consistent en transparant ouderenzorgsysteem binnen de organisatie.© Kurt Desplenter Hoewel het project veelbelovend klinkt en met enige - terechte - trots door de gemeente werd afgekondigd, is de toekomst ervan momenteel nog onder voorbehoud. Het plan moet immers nog worden voorgelegd aan het OCMW, de gemeenteraad en de algemene vergadering van Godtsvelde ter goedkeuring. Pas wanneer deze drie organen hun toestemming hebben gegeven, kan de vzw Blijvelde officieel worden opgericht. De streefdatum voor de vzw is 1 januari 2015. In de daaropvolgende jaren kunnen de werkzaamheden écht beginnen, om dan - onder voorbehoud - afgewerkt te worden op 1 januari 2018.(YP)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Torhout