De Exhortation werd uitgebeeld door Helga Stevens, directeur van Doof Vlaanderen. Daarna werd er een k...

De Exhortation werd uitgebeeld door Helga Stevens, directeur van Doof Vlaanderen. Daarna werd er een krans neergelegd door Helga Stevens, met iemand van de Dehaerneclub uit Kortrijk en DovenActie Ieper.Voor de doven was het een bijzondere ervaring, ze kunnen de klaroeners niet waarnemen. In andere omstandigheden, waar er een geluidsversterking is, kunnen de bassen worden opgevangen en kunnen ze zich een beeld vormen van de muziek. Nu hadden ze enkel de sfeer en de uitleg die ze kregen via de doventolk. (EF)