Het inloophuis 't SAS in de Professor Dr. Sebrechtsstraat aan het Minnewater staat niet alleen open voor daklozen en mensen die minder vlot hun weg vinden in de samenleving. Elke vrijdagvoormiddag staan ook een dokter en een verpleegkundige ten dienste van wie om allerlei redenen moeilijk de stap zet naar medische zorg. Bij die doelgroep blijkt medische hulp immers niet zelden het eerste waarop bespaard word...

Het inloophuis 't SAS in de Professor Dr. Sebrechtsstraat aan het Minnewater staat niet alleen open voor daklozen en mensen die minder vlot hun weg vinden in de samenleving. Elke vrijdagvoormiddag staan ook een dokter en een verpleegkundige ten dienste van wie om allerlei redenen moeilijk de stap zet naar medische zorg. Bij die doelgroep blijkt medische hulp immers niet zelden het eerste waarop bespaard wordt. "In het inloophuis merken wij bij bepaalde bezoekers heel wat medische problemen, zowel fysiek als psychisch", verduidelijkt 't SAS-voorzitter Pablo Annys. "Het niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds of bepaalde mentale problemen kunnen een hinderpaal vormen om hulp te zoeken."Eind 2017 werd om die reden de antennepost van Dokters van de Wereld opgestart in het inloophuis. Zes dokters en zeven verplegenden wisselen mekaar af in een kabinet waar zij beschikken over de nodige materiële infrastructuur en een kleine basisapotheek. "Intussen zorgen sociale assistenten van het OCMW ervoor dat waar mogelijk ook de administratieve kopzorgen worden aangepakt. De cliënt wordt door hen wegwijs gemaakt in de verschillende diensten van de gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat de gebruiker in kwestie uiteindelijk terecht kan in het gewone zorgcircuit", benadrukt Emmy Deschuttere als woordvoerder van Dokters van de Wereld, "Deze vorm van hulp is een opstap naar de reguliere gezondheidszorg.""De patiënten die wij in Brugge helpen hebben een duidelijk profiel", klinkt het. "Het overgrote deel zijn mensen met de Belgische nationaliteit, het merendeel zijn dakloze mannen van middelbare leeftijd. Dit jaar kwamen tot nu toe 16 mensen langs, waarvan twaalf effectief ter plaatse op consultatie konden bij de dokter. Vier anderen werden op weg geholpen naar de reguliere gezondheidszorg. We streven ernaar de kwetsbare medemens aansluiting te doen vinden bij de mutualiteit en bij een vaste huisarts", besluit Emmy Deschuttere. "Naast deze post in Brugge werken in West-Vlaanderen ook Dokters van de Wereld in Zeebrugge en Oostende."(PM)