De nieuwe robot wordt vooral gebruikt bij onder andere prostaat-, blaas- en nierkanker. Om misverstanden te vermijden: de robot voert zelf geen handelingen uit maar wordt gestuurd door de dokter. Sinds kort werkt ook de afdeling urologie van het AZ Zeno in Knokke-Heist met deze techniek. "Ik ben zelf enorm enthousiast over de operatierobot en de voordelen ervan. Totnogtoe hebben we enkel positieve resultaten gezien bij de patiënten", zegt dokter Jeroen Van Besien die zelf gespecialiseerd is in robotchirurgie.
...

De nieuwe robot wordt vooral gebruikt bij onder andere prostaat-, blaas- en nierkanker. Om misverstanden te vermijden: de robot voert zelf geen handelingen uit maar wordt gestuurd door de dokter. Sinds kort werkt ook de afdeling urologie van het AZ Zeno in Knokke-Heist met deze techniek. "Ik ben zelf enorm enthousiast over de operatierobot en de voordelen ervan. Totnogtoe hebben we enkel positieve resultaten gezien bij de patiënten", zegt dokter Jeroen Van Besien die zelf gespecialiseerd is in robotchirurgie.Dokter Van Besien studeerde zeven jaar lang geneeskunde en ontdekte dan dat zijn interesse bij urologie lag. "Ik vond dat de meest interessante keuze omdat het een discipline is die zowel diagnostiek als chirurgie inhoudt. Het mooie aan urologie is dat we bij mensen een diagnose stellen, diezelfde mensen opereren en hen later ook opvolgen." Tijdens zijn opleiding tot uroloog werkte Dokter Van Besien in verschillende Vlaamse ziekenhuizen om zich daarna een tweetal jaar specifiek op robotchirurgie toe te leggen aan het UZ Gent. Vandaag werkt Jeroen in AZ Zeno Knokke, Blankenberge en Maldegem. Een dag per de week werkt hij ook nog in het UZ Gent. "In AZ Zeno wilde men een operatierobot aankopen en het was voor mij een hele uitdaging om die discipline daar op te starten. Ook voor het ziekenhuis is dat een enorme stap voorwaarts want robotchirurgie zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden."De robot brengt verschillende voordelen met zich mee. Mensen herstellen over het algemeen sneller na een operatie met de robot." Als arts kan je fijner werken en je ziet ook beter met de 3D-camera die je zelf kan besturen." Ook de insnede die gemaakt wordt, is kleiner waardoor de wonde sneller heelt en er minder pijn is voor de patiënt na de operatie. "Onlangs moest ik de blaas van een persoon verwijderen en na zeven dagen kon die man al naar huis terwijl hij hier vroeger zeker twee weken had gelegen. De resultaten zijn dus heel positief. Vooral de collega's die jarenlang op een andere manier gewerkt hebben, merken de voordelen op. Ook de verpleegkundigen zijn heel positief want zij zien dat de patiënten veel sneller herstellen."Er zijn ook nadelen aan de techniek. "Het blijft erg dure technologie. Dat komt voor een deel omdat de firma die het toestel produceert tot nu toe een monopolie had. Ik hoop dus dat deze technologie in prijs zal zakken als er meer spelers op de markt komen." De aankoop van dergelijke robot is niet evident als kleiner ziekenhuis maar het biedt wel de mogelijkheid om je te profileren als robotcentrum. "Tot enkele maanden geleden werden veel van onze patiënten doorgestuurd naar andere ziekenhuizen die zelf de technologie hebben. We zitten in onze streek globaal met een oudere populatie en ik vind het een goede zaak dat die mensen hun behandeling nu ook dichter bij huis aangeboden krijgen."Jeroen is sportief. Hij loopt en fietst graag en nam een tijdlang deel aan triathlons, maar dit staat nu op een laag pitje. Een restaurantbezoek kan hij ook wel appreciëren.AZ Zeno is goed op weg om een expertisecentrum te worden. "Ik denk dat we perfect meekunnen met andere ziekenhuizen in de regio. Voor de start van ons robotprogramma werden onze verpleegkundigen ook goed opgeleid en ik heb het geluk met een heel gemotiveerd team samen te kunnen werken" Er zullen natuurlijk altijd bepaalde ingrepen zijn die eerder bij de universiteit thuis horen. Het is als ziekenhuis en als uroloog dan ook zeer belangrijk om samen te werken met omliggende ziekenhuizen en universiteiten."Robotchirurgie wordt steeds meer gebruikt in verschillende medische disciplines. De terugbetaling van de technologie hinkt wat achter. "Het is jammer dat er momenteel enkel een terugbetaling is voor prostaatoperaties. Ons gezondheidszorgsysteem betaalt het gebruikte materiaal bij deze operatie terug maar ons ziekenhuis heeft wel het initiatief genomen om de technologie ook voor andere zaken aan te bieden. Ik ben er bijna zeker van dat er over enkele jaren voor sommige ingrepen geen discussie meer zal zijn dat de robotchirurgie voordelen biedt. Het is wel belangrijk om als patiënt te weten dat er nog steeds zaken zijn die zullen blijven uitgevoerd worden met een open ingreep."Om te weten of robotchirurgie zijn weg zal vinden in alle takken van de geneeskunde, moeten we kijken naar de Verenigde Staten. "Daar wordt robotchirurgie al in veel disciplines gebruikt. Ik verwacht dus dat dat hier over tien jaar ook het geval zal zijn. Het is een technologie die niet meer weg te denken is. Ik zal het ook enkel toejuichen als er collega's met robotchirurgie willen beginnen werken hier in het ziekenhuis." Opereren met een robot klinkt voor veel patiënten als iets zeer futuristisch. Daarom zorgt AZ Zeno ervoor dat de patiënten voldoende ingelicht zijn en vooraf duidelijk informatie krijgen over de ingreep. Met de website www.urologieoostkust.be, brochures en een infoavond worden patiënten geïnformeerd over hoe de robot werkt en wat er gebeurt voor, tijdens en na de ingreep. "Het is zoals bij elke operatie belangrijk dat de patiënt weet wat hem te wachten staat en wat de operatie precies inhoudt." Dokter Jeroen Van Besien wil in de toekomst zowel de oncologische robotchirurgie (voor blaas-, prostaat-, en niertumoren) als de functionele robotchirurgie (voor blaasverzakkingen en nierkelkvernauwing) samen met zijn team verder uitbouwen.