De mooie vallei van de Somme, waar Guido op het moment van de hartstilstand verbleef, beschouwde hij al jaren als zijn tweede thuis. Hij kon er voluit genieten van de natuur en de rust.
...

De mooie vallei van de Somme, waar Guido op het moment van de hartstilstand verbleef, beschouwde hij al jaren als zijn tweede thuis. Hij kon er voluit genieten van de natuur en de rust.Guido, geboren op 21 maart 1952, is oorspronkelijk uit Merksem nabij Antwerpen afkomstig. Hij trouwde met Mia Deltour en ging in de Jeroen Boschlaan wonen. Het echtpaar kreeg vier zonen: Jeroen (getrouwd met Eveline Matthijs), Steven (getrouwd met Ann-Katrien Morlion), Wouter (getrouwd met Melissa Claeys) en Pieter (getrouwd met An Tamsin). Pieter is gemeenteraadslid in Torhout. Er zijn negen kleinkinderen: Tristan, Lauke, Laura, Toon, Joppe, Jente, Kobe, Clara en Elise. Als warme familieman zag Guido allen even graag. Ook bij zijn vrienden en de vele mensen die hem ontmoetten tijdens en na zijn ziekenhuisloopbaan stond hij bekend als een aimabele, bescheiden en zachte man.Guido volgde zijn artsenstudies aan de Leuvense universiteit. Hij was naast anesthesist ook urgentiearts en zelfs gespecialiseerd in de rampengeneeskunde. Toen hij op 1 augustus 1981 aan het Torhoutse ziekenhuis startte, was Georges Haesaert er de enige anesthesist. Als duo hebben ze nog minstens tien jaar gewerkt vooraleer er versterking kwam. Guido bleef trouw in het Sint-Rembertziekenhuis aan de slag. Nooit ging hij tegen zijn zin werken. Op vrijdag 29 december 2017 zette hij een punt achter zijn medische loopbaan, net vóór de fusie met het AZ Delta uit Roeselare.Destijds hielp Guido samen met dokter Haesaert de spoedafdeling van het Sint-Rembertziekenhuis uitbouwen. Eind 1983 richtten ze de Torhoutse Mobiele Urgentiegroep op, een van de eerste mugdiensten van het land. Toen Georges Haesaert als korpsgeneesheer van de stedelijke brandweer met pensioen ging, volgde Guido hem begin 2001 op. Pas in 2017 kwam er een eind aan zijn functie als luitenant-geneesheer. Aan die lange brandweerperiode hield hij de beste herinneringen over.Guido heeft zich hard ingezet voor het verenigingsleven. Hij was ondervoorzitter van de lokale Marnixring Pater Callewaert en sinds jaar en dag voorzitter van het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout, dat hem zo dierbaar was. Hij is ook hoofdgeneesheer van het Torhoutse Rode Kruis geweest.Maar bovenal was hij de steun en toeverlaat van zijn vrouw Mia, de zorgende papa van zijn vier zonen en de lieve pappie van zijn negen kleinkinderen. De uitvaart heeft in beperkte kring plaats. (Begr. Logghe)