Het dossier-Sophoras is genoegzaam bekend. Op de groene site van zo'n 15.000 vierkante meter pal in het centrum, langs de Ellestraat, staat een oude villa. Het stadsbestuur wil de ruimte omvormen tot een publiek park en de villa zelf, die in slechte staat verkeert, afbreken. Het pand staat niet op de lijst van erfgoed. "Als relatief kleine stad heeft Gistel niet de middelen om de villa te restaureren. Een renovatie zou tussen de 1 en 2 miljoen euro kosten en dat is gewoonweg te veel", motiveerde burgeme...

Het dossier-Sophoras is genoegzaam bekend. Op de groene site van zo'n 15.000 vierkante meter pal in het centrum, langs de Ellestraat, staat een oude villa. Het stadsbestuur wil de ruimte omvormen tot een publiek park en de villa zelf, die in slechte staat verkeert, afbreken. Het pand staat niet op de lijst van erfgoed. "Als relatief kleine stad heeft Gistel niet de middelen om de villa te restaureren. Een renovatie zou tussen de 1 en 2 miljoen euro kosten en dat is gewoonweg te veel", motiveerde burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) eerder al. Enkele bezorgde burgers dienden echter bezwaar in tegen de beslissing van het stadsbestuur om de villa af te breken. De provincie heeft de indieners van het beroep niet gevolgd en volgt nu dus de visie van de stad. "De deputatie stelde het stadsbestuur in het gelijk in verband met de sloop van de villa. Er was tegen deze beslissing een beroep mogelijk bij de raad voor vergunningsbetwisting in Brussel. De beroepstermijn daarvoor is intussen ruim verlopen en de stad werd niet in kennis gesteld van een beroep. Wij gaan er dus vanuit dat de vergunning voor sloop definitief is", geeft schepen Aernoudt mee. "Er werden een zestal redenen voor beroep aangehaald, maar de deputatie volgt deze niet. Onder andere een aantal niet ingewonnen adviezen en onderzoeken inzake archeologie, milieu effecten en openbaar onderzoek, bleken inderdaad niet nodig in dit project. De interpretatie van de stad was in deze dus correct." "De moeilijkste knoop lag juridisch in de interpretatie van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de woonfunctie van het gebouw", vervolgt de schepen. "Maar omdat we met de afbraak net de parkfunctie voor de volle honderd procent willen benutten, is de deputatie ook hier de stad gevolgd." Het college heeft intussen, op voorstel van de dienst omgeving, een bureau aangesteld om de veiligheidscoördinatie uit te voeren op de werf. "Om alles wettelijk te laten verlopen, zal ook een asbestinventaris opgemaakt worden", geeft Aernoudt nog mee. "De opdracht hiervoor wordt volgende week toegewezen. Pas nadat deze is uitgevoerd, zal een accurate raming van de afbraakkosten mogelijk zijn. Wij willen hoe dan ook snel te werk gaan, maar een exacte timing is moeilijk te bepalen. Nu er duidelijkheid is rond de villa, kunnen we ook een studie starten in verband met de aanleg en invulling van het park. Deze studie zal in overleg met de Gistelnaar uitgevoerd worden." (TVA)