Het werd een pakkende, verzorgde en bij momenten emotionele eredienst in de parochiekerk Sint Martinus in Ardooie. Een stijlvolle muzikale omkadering was een keuze die de familie maakte. Slechts tweehonderd genodigden konden de uitvaart bijwonen omwille van de coronamaatregelingen. Maar de familie had er in samenspraak met de pastoor en de begrafenisondernemer voo...

Het werd een pakkende, verzorgde en bij momenten emotionele eredienst in de parochiekerk Sint Martinus in Ardooie. Een stijlvolle muzikale omkadering was een keuze die de familie maakte. Slechts tweehonderd genodigden konden de uitvaart bijwonen omwille van de coronamaatregelingen. Maar de familie had er in samenspraak met de pastoor en de begrafenisondernemer voor gezorgd dat iedereen, en dat was een lange rij vrienden en bekenden, een laatste groet kon brengen aan Christof.Tijdens de kerkdienst bracht de pastoor een passend en persoonlijk afscheid. Levenspartner Johan liet een afscheidsgroet voorlezen. En dochter Axelle bracht een pakkende getuigenis waaruit volgend fragment : (JM)