Sinds het begin van de nieuwe bestuursperiode maakt de Stad Kortrijk nog meer werk van een nog betere verstandhouding tussen alle culturen in Kortrijk. Dat zijn er met ruim 130 nationaliteiten een heel pak. Binnen dat kader rond diversiteit en inburgering zocht de stad een programmaregisseur samenleving. Souad Abihi (30) uit Harelbeke ging de uitdaging aan.
...

Sinds het begin van de nieuwe bestuursperiode maakt de Stad Kortrijk nog meer werk van een nog betere verstandhouding tussen alle culturen in Kortrijk. Dat zijn er met ruim 130 nationaliteiten een heel pak. Binnen dat kader rond diversiteit en inburgering zocht de stad een programmaregisseur samenleving. Souad Abihi (30) uit Harelbeke ging de uitdaging aan. "Ik geloof in diversiteit", zegt ze. Souad heeft zeven zussen en een broer. Het gezin is afkomstig van de stad Guelmim in Marokko. De familie verhuisde in 1992 naar België. Souad was toen twee jaar "Mijn vader was hier al eerder om te werken. Hij werkte 40 jaar bij Bouwwerken Isolava in Wielsbeke." Souad behaalde een bachelor in de verpleegkunde traject psychiatrie aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en een master in de verpleegkunde en vroedkunde aan de Universiteit Gent. Ze specialiseerde zich ook in zelfmoordpreventie. In 2010 startte Souad als psychiatrisch verpleegkundige in AZ Groeninge en werkte er als medewerker team kwaliteit en projectmedewerker zorg. Ze was ook lid van de werkgroep diversiteit. In 2019 stichtte Souad vzw Hshoema, een vereniging die via lezingen en sensibilisatie het taboe wil doorbreken rond moeilijke thema's binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Sinds 3 september 2019 is Souad bij de stad Kortrijk aan de slag als programmaregisseur samenleving. "Het beleid behartigt het algemeen belang en heeft impact op alle Kortrijkzanen met of zonder migratieachtergrond. We willen dit beleid samen met interne en externe partners uitwerken op basis van de noden en behoeften van de Kortrijkzanen. Het is daarom belangrijk dat we elkaar beter leren kennen en met elkaar praten. Ik wil zelf naar de mensen gaan: zien wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze bestaan. De beste manier is om hen samen te brengen. Veel berust op perceptie. Als je met elkaar kan praten, worden er veel dingen duidelijk over bijvoorbeeld cultuur, interesses, religie. We zoeken gelijkenissen, dat kan mensen nader tot elkaar brengen. Verschillen kunnen afstoten, gelijkenissen niet." "Veel mensen zeggen tegen mij 'dat ik een goeie ben'. (bloost) Dat is omdat ze me kennen. We zijn vorig jaar in september begonnen met hun verhaal te vragen, of ze nu jong of oud zijn, geboren Kortrijkzaan of iemand met een migratieachtergrond. Straffe verhalen over ziekte, tegenslag, sterker worden, dromen, grootse plannen, realisaties, zorgen, moeilijkheden. Wij willen graag luisteren. Door ook andere onderwerpen aan te snijden, wil ik nagaan hoe we diverse mensen kunnen bereiken. Ik ben oprecht bezorgd over de angsten en zorgen van de Kortrijkzanen. Menselijkheid en zorg is een rode draad in mijn leven.""Het programma samenleven valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. We werken daarvoor nauw samen door veel overleg en maandelijkse vergaderingen. De informatie die we krijgen van onder meer scholen, politie, VDAB, media en andere bronnen zoals die straffe verhalen, worden gebundeld. We gaan gestructureerd te werk met de beschikbare informatie. Het initiatief komt van de stad uit: een sterk signaal naar alle inwoners dat we het menen en met een groot hart doen. We bekijken waar, wat en hoe we iets kunnen doen." "Bij bepaalde mensen zie ik soms angst en wanhoop. Mijn boodschap aan de mensen is de hoop nooit te verliezen, er in blijven geloven. Ik begrijp dat ze angst hebben. Ik vrees dat dit grotendeels door onwetendheid is. De beste remedie tegen angst is elkaar beter te leren kennen, praten, informeren en goed luisteren. Dat vind ik heel belangrijk. We moeten de dingen durven te benoemen. Het zijn niet dé vreemden. We mogen niet veralgemenen. We zijn allemaal individuen met elk zijn positieve en minder positieve punten. Mensen moeten weten dat er alternatieven zijn om te integreren en samen te leven op een mooie manier. We zijn ons wel bewust van de uitdagingen en problemen." "Het Marokkaans woord 'Hshoema' staat voor 'beschamend'. Het is een woord dat vaak wordt gebruikt om gevoelige thema's te onderdrukken en net die thema's willen wij bespreekbaar maken. Met de vzw willen we taboes doorbreken rond psychische moeilijkheden en andere kwetsbare thema's binnen de gezondheidszorg. Dit over culturele, raciale, ideologische, gender- en leeftijdsgrenzen heen. Wij streven dit doel na door louter informatief op te treden en de dialoog te stimuleren. Het is vooral ook luisteren. Wij willen horen hoe het écht is. Het is het onbekende dat voor angst zorgt.""Het samenbrengen van alle Kortrijkzanen via iets dat verbindt. We vertrekken vanuit gelijkheid. Wat het meest verbindt, is eten. Samen aan tafel zitten, kan een gevoel van samenhorigheid creëren. Wat het misschien het meest universele is, is een hamburger. De stad biedt op de receptie zeven soorten hamburgers aan, 3.000 in totaal: rund/varken-, kip-, veggie- en veganistische burgers, ook gluten- en lactosevrije burgers en halal en koosjer hamburgers. We zijn allemaal Kortrijkzanen."'Goh... warm, gevoelig, veelzijdig, ruimdenkend, loyaal, zeer gedreven, positief en optimist en leergierig." "Inderdaad, dat klopt. Een doener zeker, die mentaliteit past bij mij. Ik ben zo opgevoed. Wat je begint, moet je ook afwerken. Wat ambitie betreft: laat me zeggen positief ambitieus. (lacht) En om het rijtje af te sluiten: ik laat me niet intimideren.""Ik geloof in diversiteit. Mijn droom is dat er niet meer over doelgroepen wordt gesproken, wel over de Kortrijkzanen. Dat mensen elkaar respecteren en rekening houden met elkaar ook al zijn ze het met elkaar niet eens. Leef en laat leven. Ik heb een hekel aan hokjesdenken."