"De precieze timing ligt nog niet vast, maar zeker is dat we de werkzaamheden in 2020 willen laten uitvoeren", zei schepen van openbare Werken Hans Blomme (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag. "Van zodra de aannemer aangesteld is, leggen we de concrete tijdlijn vast."
...

"De precieze timing ligt nog niet vast, maar zeker is dat we de werkzaamheden in 2020 willen laten uitvoeren", zei schepen van openbare Werken Hans Blomme (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag. "Van zodra de aannemer aangesteld is, leggen we de concrete tijdlijn vast."Vooreerst zal de Vossebergstraat op de wijk De Goede Herder opgebroken en heraangelegd worden. De straat krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Nog een vosje, maar op een heel andere locatie, wordt onder handen genomen: de Voshoekstraat op de wijk Don Bosco. Hier wordt niet alleen het asfalt vernieuwd, maar is ook de aanleg van uitwijkstroken voorzien.Voorts wordt de Makeveldstraat deels heraangelegd: vanaf de Revinzestraat tot aan het huis met huisnummer 49. Het gaat om het vernieuwen van de greppels, de boordstenen en de waterontvangers, plus een nieuwe top- en onderlaag in asfalt en het herstellen van de bermen.Op de wijk Torhout-Oost ten slotte wordt de asfalttoplaag van de IJzer-, de Rupel-, de Zenne-, de Nete- en de Demerstraat vernieuwd.Daarnaast worden op de wijk Don Bosco de voegen van de betonwegen en de voegen tussen de greppels en boordstenen hersteld. Die werkzaamheden dragen bij aan de strijd tegen het onkruid en zijn een zegen voor de fietsers. Nog dit jaar krijgen de Olmen-, de Beuken-, de Berken- en de Revinzestraat een beurt. De overige straten van de wijk mogen zich in het voorjaar van 2021 aan de ingreep verwachten. Later volgen de andere wijken.De totale raming van zo'n 531.000 euro is niet gering, maar het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor ettelijke jaren lonen.Ruben Vangheluwe (Groen): "Wij herhalen met nadruk onze vraag om voortaan een duidelijke jaarplanning voor dergelijke werkzaamheden op te maken. Daar hebben de mensen recht op. Dat is een vorm van transparantie. De buurtbewoners moeten zich tijdig op mogelijke hinder kunnen voorbereiden."Schepen Blomme gaf het Groen-raadslid gelijk en beloofde beterschap ter zake.