Enkele keren per week haspelt Dirk Demeurie zijn rondjes af op de Zweedse piste rond de voetbalterreinen van KVC Deerlijk Sport in de Guido Gezellelaan. "Na mijn joggingsessie breng ik geregeld een bezoek aan het graf van mijn ouders op het nabijgelegen centrumkerkhof", start Dirk Demeurie zijn verhaal. "Dat gebeurde ook enkele weken geleden in het kader van Moederdag. Zoals elk jaar plaatste ik een bloemetje bij de grafsteen. Andere begraafplaatsbezoekers maakten mij al geregeld attent op het gegeven dat er 'van alles' gebeurt op en rond het kerkhof."
...

Enkele keren per week haspelt Dirk Demeurie zijn rondjes af op de Zweedse piste rond de voetbalterreinen van KVC Deerlijk Sport in de Guido Gezellelaan. "Na mijn joggingsessie breng ik geregeld een bezoek aan het graf van mijn ouders op het nabijgelegen centrumkerkhof", start Dirk Demeurie zijn verhaal. "Dat gebeurde ook enkele weken geleden in het kader van Moederdag. Zoals elk jaar plaatste ik een bloemetje bij de grafsteen. Andere begraafplaatsbezoekers maakten mij al geregeld attent op het gegeven dat er 'van alles' gebeurt op en rond het kerkhof.""Er verdwenen zomaar bloempotten, verse snijbloemen werden uit de bloemstukken gerukt, gedenkstukjes waren plots zoek, de begraafplaats had last van zwerfvuil... Enigszins argwanend ben ik enkele dagen na Moederdag nog eens een kijkje gaan nemen naar het potje dat ik enkele dagen eerder, gewapend met het nodige materiaal, goed had verankerd in de grond... Met het slechte weer waarmee we hier soms geconfronteerd worden, weet je immers maar nooit. De ontnuchtering was compleet toen ik er aan kwam en merkte dat het bloempotje inderdaad was verdwenen. Het putje in de grond toont nog duidelijk waar het bloemetje heeft gestaan.""Waar gaan we naartoe als er zelfs vandalisme wordt gepleegd op een plek waar mensen hun laatste rustplaats hebben. Gevraagd naar reacties op Facebook bleek dat dit geen alleenstaand geval is. Tientallen mensen reageerden geschokt, meerderen vertelden een gelijkaardig geval. Iemand wist zelfs te vertellen dat de bloemen op het graf van haar man al tot twee keer toe werden verwijderd. Anderen meldden dat gelijkaardige grafschennis zich ook afspeelt in buurgemeenten en dat er soms brons wordt gestolen om te versmelten tot andere beelden die dan weer verder verkocht worden. Een gevolg van al die praktijken zou kunnen zijn dat er minder en minder echte bloemen op de graven van nabestaanden zullen worden geplaatst en dat er meer wordt geopteerd voor plastieken bloemen. Dat is dan weer in het nadeel van de zelfstandige bloemisten.""Welke oplossingen ik voorstel? Misschien moet het kerkhof op een bepaald tijdstip gesloten worden of moeten er camera's geplaatst worden. Heel wat mensen zien in die camera's dan weer bigbrothertoestanden en het zou ze hinderen om intiem afscheid te kunnen nemen van een geliefde. Tijdens de volgende gemeenteraad ga ik hier zeker over interpelleren.""We horen de jongste maanden inderdaad geregeld minder leuke zaken over de begraafplaats in het centrum", reageert schepen Bert Schelfhout (Open VLD) die begraafplaatsen onder zijn bevoegdheden heeft. "Laat één zaak alvast heel klaar zijn. Ik ben echt verontwaardigd over deze wansmakelijke praktijken. Dit is totaal onaanvaardbaar en ontolereerbaar. We waren al op de hoogte en zijn met de bevoegde diensten aan het kijken hoe we tot een afdoende oplossing kunnen komen. Over mogelijke camera's wil ik geen uitspraken doen. We zijn alle pistes aan het onderzoeken om deze triestige toestanden uit de weg te ruimen."(DRD)