Ook in Oostende openen de twee containerparken (in Zandvoorde en de Vuurtorenwijk) opnieuw vanaf volgende week, volgens hun gewone openingsuren. Dit betekent dat het containerpark in Zandvoorde op dinsdag 7 april opnieuw opent en het containerpark in de Vuurtorenwijk op woensdag 8 april, want dit park is sowieso niet open op dinsdag.

Stad Oostende vraagt de mensen wel uitdrukkelijk om niet naar het containerpark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Wie zijn of haar bezoek nog even kan uitstellen, wordt gevraagd om dat te doen. Door het beperkt aantal bezoekers dat tegelijk binnen kan, zullen de containerparken sowieso veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan in normale omstandigheden.

Strenge voorwaarden

Om te mogen openen, zullen strenge voorwaarden gelden. Zo worden er voorlopig maximum vijf bezoekers tegelijk op het park toegelaten. De andere bezoekers moeten in de wagen wachten tot ze mogen binnenrijden. Bezoekers moeten ook alleen komen. De parkwachters kunnen omwille van de social distancing niet helpen met het inladen van de containers.

We vragen bezoekers op het park ook om te wachten op het signaal van de parkwachter om naar een bepaalde container te gaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat er plots twee of drie bezoekers aan dezelfde container staan. Elke 30 minuten worden de toegangscontrole en de trapleuningen aan de containers gereinigd. Met asbest en kringloopgoederen kun je voorlopig niet terecht op het containerpark.

Deze afspraken zijn nodig om het containerpark te kunnen openhouden. Voor wie zich niet aan deze afspraken houdt, en de instructies van de parkwachters niet opvolgt, geldt een nultolerantie. Stad Oostende heeft hierover ook goede afspraken gemaakt met de politie, die kordaat zal optreden indien nodig.

Logies

Hotels (met uitzondering van hun restaurant) kunnen open blijven, maar alle andere vormen van logementen moeten nu ook verplicht sluiten tot en met 19 april. Het gaat om campings, vakantiehuizen, bed & breakfasts en vakantieparken. Ook particulieren mogen niet langer (een deel van hun) woning verhuren, via websites als AirBnB. Er is een uitzondering voor permanente bewoners van dit soort verblijven zoals bijvoorbeeld campings. Verder benadrukt Oostende dat het jammer genoeg ook voor tweedeverblijvers niet toegelaten is om naar hun verblijf Oostende te komen, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn.

De provincie West-Vlaanderen besliste om de provinciedomeinen te sluiten. Natuurdomeinen zoals Raversyde vallen hier echter niet onder. Het natuurpark blijft dus geopend. Eerder besliste de provincie wel om het bezoekerscentrum op het domein te sluiten voor het publiek, net als openluchtmusea Atlantikwall Raversyde en Anno 1465, dit tot en met 19 april.

Horeca: enkel afhalen

Alle Oostendse cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten tot 19 april. Bij frituren, broodjeszaken, kebabzaken enzovoort kan wel afgehaald worden. Sommige restaurants zullen de komende dagen ook inzetten op een afhaalservice. Ook thuisbezorging en drive-in blijven toegestaan.

Handelszaken

Alle winkels met levensmiddelen (supermarkten, apotheken, dierenspeciaalzaken...) blijven geopend.

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op 059 59 11 99. Zo wil het stadsbestuur het aantal bezoekers beperken.

De stad besloot om alle belastinginningen zeker met een maand op te schorten. Samen met het Economisch Huis bekijkt de stad ook hoe de handelaars verder kunnen ondersteund worden. Zo roept de stad al zijn burgers op om maaltijden af te halen bij restaurants die nu afhaalmogelijkheden organiseren. Ook kunnen mensen geschenkbonnen kopen bij lokale handelaars of restaurants als er bijvoorbeeld iemand jarig is. Zo krijgen de handelaars en horecazaken de komende weken toch al wat inkomsten.

Voor horecazaken die getroffen worden door het coronavirus, wordt het systeem voor hinder bij grote werken toegepast. Elk café of restaurant dat moet sluiten, zal een forfaitair bedrag ontvangen. Deze regeling geldt ook voor zaken die tijdens het weekend verplicht moeten sluiten. Het Economisch huis zorgt dat alle handelaars en ondernemingen op de hoogte zijn van alle mogelijke steunmaatregelen.

Stadhuis, stadspersoneel en gemeenteraad

Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus werkt het stadhuis met een aangepaste dienstverlening enkel na telefonische afspraak. De stadsdiensten zijn bereikbaar op het gratis nummer 0800 1 8400

Binnen alle diensten van de stad Oostende wordt waar mogelijk ingezet op thuiswerk, in de eerste plaats voor personeelsleden uit een risicogroep. Alle niet dringende vergaderingen en bijeenkomsten werden geannuleerd en uitgesteld. Digitaal en telefonisch overleg zijn de norm.

Onderwijs, kinderen en jeugd

Alle lessen in de Oostendse scholen worden opgeschort van maandag 16 maart tot en met 19 april. Zowel bij het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en het volwassenenonderwijs zullen in die periode geen schoolactiviteiten doorgaan. Ook het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn gesloten tot en met 3 april.

De scholen garanderen wel opvang omdat sommige ouders (bijvoorbeeld in zorgberoepen en veiligheidsberoepen) niet gemist kunnen worden op het werk. Sommige families kunnen alleen een beroep doen op grootouders, en dat is nu net een risicogroep voor de verspreiding van het virus.

De Oostendse kinderdagverblijven blijven geopend, conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Jeugdverblijfcentrum Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk sluiten de deuren. Alle activiteiten tot en met 3 april worden geannuleerd.

Cultuur en vrije tijd

Het UiTloket en de balie van Toerisme Oostende blijven gesloten tot en met 19 april. Beide diensten zijn wel nog telefonisch bereikbaar. Het zwembad en ook alle andere sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, De Schorre, Skatepark De Veiling...) zijn afgesloten. Cultuurcentrum De Grote Post verplaatst alle voorstellingen en concerten. Tickethouders zullen per e-mail verwittigd worden. Meer info op www.degrotepost.be/.

Kursaal

In Kursaal Oostende waren al alle evenementen afgeschaft. Het Kursaal sluit ook de deuren.

Ook alle cultuurhuizen, bibliotheken, musea en bezoekersattracties, zoals MuZEE, Spilliaerthuis, Fort Napoleon, Stadsmuseum Oostende, Museumship Mercator en Amandine zijn gesloten. Venetiaanse Gaanderijen zijn sowieso dicht wegens de renovatiewerken. Ook het Ensorhuis blijft uiteraard dicht voor renovatiewerken.

Evenementen en plechtigheden

Het street art-festival The Crystal Ship in de paasvakantie en het maritiem festival Oostende voor Anker in het Pinksterweekend zijn uitgesteld vanwege de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus. Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden. Alle geannuleerde evenementen in Oostende zijn te vinden op https://www.oostende.be/coronavirus-lijst-met-geannuleerde-evenementen.

Donderdag werd al beslist dat alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door de stad Oostende worden geannuleerd. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld. Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Aan de koppels wordt gevraagd om enkel dichte familie en vrienden mee te brengen naar het Stadhuis.

Wat uitvaarten betreft: koffietafels en uitgebreide rouwmaaltijden zijn - net als andere grote bijeenkomsten - verboden. Het stadsbestuur roept op om uitvaarten in besloten kring te laten plaatsvinden. Ook de gebedshuizen, zoals kerken en moskeeën, annuleren tot nader order alle activiteiten.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen worden alle stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn, gescheiden van de stroom met niet-besmette patiënten.

In het AZ Damiaan worden alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht. Wie zelf zijn of haar raadpleging of opname wil uitstellen, kan tijdens de kantooruren terecht op 059 41 40 60.

Je kan nog steeds in AZ Damiaan terecht voor dringende hulpverlening. Raadplegingen, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door.

In het AZ Damiaan worden geen bezoekers meer toegelaten in het ziekenhuis, tenzij in extreme situaties. "We vragen aan patiënten met ziekteverschijnselen om zich niet meteen naar de spoedgevallen te begeven, maar eerst de huisarts te contacteren. De huisarts zal indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis", zegt woordvoerder Kevin Mollet.

"Als patienten naar het ziekenhuis komen, worden die opgevangen in een ruimte apart van de spoedgevallendienst. Ondertussen hebben we met het ziekenhuis een plan klaar. Er werden extra ruimtes ingericht om eventueel besmette patiënten op te vangen. In ons restaurant worden alleen nog medewerkers van het ziekenhuis toegelaten. We vragen iedereen om deze maatregelen te respecteren en om niet onnodig naar het ziekenhuis te komen."

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, met de campus Henri Serruys in Oostende, beperkt het bezoek tot één persoon per dag, enkel tussen 17 en 19 uur. Uitzonderingen zijn pediatrie, neonatalogie en intensieve maternele zorgen (één begeleider per 24 uur, geen broers, zussen en andere familieleden), intensieve zorgen (één bezoekmoment voor één persoon tussen 19 en 20 uur) en palliatieve zorgen (geen beperkingen). Medische niet-dringende ingrepen en raadplegingen worden uitgesteld. In het ziekenhuisrestaurant kunnen sinds donderdag kort na de middag enkel nog personeelsleden terecht.

Woonzorg- en ontmoetingscentra dicht

Intussen werden de voorzorgsmaatregelen voor de woon- en zorgcentra nog aangescherpt. Alle woonzorgcentra blijven gesloten voor bezoekers tot 19 april 2020. Woensdag werden al de tien Oostendse ontmoetingscentra al gesloten. Ze blijven voorlopig dicht.

Vanaf donderdag 12 maart ontvangt de federale pensioendienst geen bezoekers meer. Alle pensioenpunten (zowel intern als extern) worden gesloten tot eind maart. Mensen kunnen nog altijd telefonisch terecht bij de pensioendienst via het gekende nummer 1765.

Vanaf zaterdag 14 maart sluiten ook de Oostendse centra voor dagverzorging De Kust en Clemence Wante.

Info

De Stad Oostende bundelt alle info en updates op de stedelijke website. Op de overzichtspagina www.oostende.be/coronavirus staan naast nieuwsberichten en aanbevelingen ook een liveblog die overdag constant geüpdatet wordt met alle nieuws. Ook op de sociale media-accounts van de stad Oostende, zoals Twitter en Facebook, komen regelmatig updates.

Ook in Oostende openen de twee containerparken (in Zandvoorde en de Vuurtorenwijk) opnieuw vanaf volgende week, volgens hun gewone openingsuren. Dit betekent dat het containerpark in Zandvoorde op dinsdag 7 april opnieuw opent en het containerpark in de Vuurtorenwijk op woensdag 8 april, want dit park is sowieso niet open op dinsdag.Stad Oostende vraagt de mensen wel uitdrukkelijk om niet naar het containerpark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Wie zijn of haar bezoek nog even kan uitstellen, wordt gevraagd om dat te doen. Door het beperkt aantal bezoekers dat tegelijk binnen kan, zullen de containerparken sowieso veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan in normale omstandigheden. Om te mogen openen, zullen strenge voorwaarden gelden. Zo worden er voorlopig maximum vijf bezoekers tegelijk op het park toegelaten. De andere bezoekers moeten in de wagen wachten tot ze mogen binnenrijden. Bezoekers moeten ook alleen komen. De parkwachters kunnen omwille van de social distancing niet helpen met het inladen van de containers.We vragen bezoekers op het park ook om te wachten op het signaal van de parkwachter om naar een bepaalde container te gaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat er plots twee of drie bezoekers aan dezelfde container staan. Elke 30 minuten worden de toegangscontrole en de trapleuningen aan de containers gereinigd. Met asbest en kringloopgoederen kun je voorlopig niet terecht op het containerpark.Deze afspraken zijn nodig om het containerpark te kunnen openhouden. Voor wie zich niet aan deze afspraken houdt, en de instructies van de parkwachters niet opvolgt, geldt een nultolerantie. Stad Oostende heeft hierover ook goede afspraken gemaakt met de politie, die kordaat zal optreden indien nodig.Hotels (met uitzondering van hun restaurant) kunnen open blijven, maar alle andere vormen van logementen moeten nu ook verplicht sluiten tot en met 19 april. Het gaat om campings, vakantiehuizen, bed & breakfasts en vakantieparken. Ook particulieren mogen niet langer (een deel van hun) woning verhuren, via websites als AirBnB. Er is een uitzondering voor permanente bewoners van dit soort verblijven zoals bijvoorbeeld campings. Verder benadrukt Oostende dat het jammer genoeg ook voor tweedeverblijvers niet toegelaten is om naar hun verblijf Oostende te komen, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn.De provincie West-Vlaanderen besliste om de provinciedomeinen te sluiten. Natuurdomeinen zoals Raversyde vallen hier echter niet onder. Het natuurpark blijft dus geopend. Eerder besliste de provincie wel om het bezoekerscentrum op het domein te sluiten voor het publiek, net als openluchtmusea Atlantikwall Raversyde en Anno 1465, dit tot en met 19 april.Alle Oostendse cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten tot 19 april. Bij frituren, broodjeszaken, kebabzaken enzovoort kan wel afgehaald worden. Sommige restaurants zullen de komende dagen ook inzetten op een afhaalservice. Ook thuisbezorging en drive-in blijven toegestaan.Alle winkels met levensmiddelen (supermarkten, apotheken, dierenspeciaalzaken...) blijven geopend. De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op 059 59 11 99. Zo wil het stadsbestuur het aantal bezoekers beperken. De stad besloot om alle belastinginningen zeker met een maand op te schorten. Samen met het Economisch Huis bekijkt de stad ook hoe de handelaars verder kunnen ondersteund worden. Zo roept de stad al zijn burgers op om maaltijden af te halen bij restaurants die nu afhaalmogelijkheden organiseren. Ook kunnen mensen geschenkbonnen kopen bij lokale handelaars of restaurants als er bijvoorbeeld iemand jarig is. Zo krijgen de handelaars en horecazaken de komende weken toch al wat inkomsten.Voor horecazaken die getroffen worden door het coronavirus, wordt het systeem voor hinder bij grote werken toegepast. Elk café of restaurant dat moet sluiten, zal een forfaitair bedrag ontvangen. Deze regeling geldt ook voor zaken die tijdens het weekend verplicht moeten sluiten. Het Economisch huis zorgt dat alle handelaars en ondernemingen op de hoogte zijn van alle mogelijke steunmaatregelen.Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus werkt het stadhuis met een aangepaste dienstverlening enkel na telefonische afspraak. De stadsdiensten zijn bereikbaar op het gratis nummer 0800 1 8400Binnen alle diensten van de stad Oostende wordt waar mogelijk ingezet op thuiswerk, in de eerste plaats voor personeelsleden uit een risicogroep. Alle niet dringende vergaderingen en bijeenkomsten werden geannuleerd en uitgesteld. Digitaal en telefonisch overleg zijn de norm.Alle lessen in de Oostendse scholen worden opgeschort van maandag 16 maart tot en met 19 april. Zowel bij het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en het volwassenenonderwijs zullen in die periode geen schoolactiviteiten doorgaan. Ook het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn gesloten tot en met 3 april.De scholen garanderen wel opvang omdat sommige ouders (bijvoorbeeld in zorgberoepen en veiligheidsberoepen) niet gemist kunnen worden op het werk. Sommige families kunnen alleen een beroep doen op grootouders, en dat is nu net een risicogroep voor de verspreiding van het virus.De Oostendse kinderdagverblijven blijven geopend, conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Jeugdverblijfcentrum Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk sluiten de deuren. Alle activiteiten tot en met 3 april worden geannuleerd. Het UiTloket en de balie van Toerisme Oostende blijven gesloten tot en met 19 april. Beide diensten zijn wel nog telefonisch bereikbaar. Het zwembad en ook alle andere sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, De Schorre, Skatepark De Veiling...) zijn afgesloten. Cultuurcentrum De Grote Post verplaatst alle voorstellingen en concerten. Tickethouders zullen per e-mail verwittigd worden. Meer info op www.degrotepost.be/. In Kursaal Oostende waren al alle evenementen afgeschaft. Het Kursaal sluit ook de deuren. Ook alle cultuurhuizen, bibliotheken, musea en bezoekersattracties, zoals MuZEE, Spilliaerthuis, Fort Napoleon, Stadsmuseum Oostende, Museumship Mercator en Amandine zijn gesloten. Venetiaanse Gaanderijen zijn sowieso dicht wegens de renovatiewerken. Ook het Ensorhuis blijft uiteraard dicht voor renovatiewerken.Het street art-festival The Crystal Ship in de paasvakantie en het maritiem festival Oostende voor Anker in het Pinksterweekend zijn uitgesteld vanwege de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus. Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden. Alle geannuleerde evenementen in Oostende zijn te vinden op https://www.oostende.be/coronavirus-lijst-met-geannuleerde-evenementen.Donderdag werd al beslist dat alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door de stad Oostende worden geannuleerd. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld. Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Aan de koppels wordt gevraagd om enkel dichte familie en vrienden mee te brengen naar het Stadhuis. Wat uitvaarten betreft: koffietafels en uitgebreide rouwmaaltijden zijn - net als andere grote bijeenkomsten - verboden. Het stadsbestuur roept op om uitvaarten in besloten kring te laten plaatsvinden. Ook de gebedshuizen, zoals kerken en moskeeën, annuleren tot nader order alle activiteiten.In de ziekenhuizen worden alle stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn, gescheiden van de stroom met niet-besmette patiënten. In het AZ Damiaan worden alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht. Wie zelf zijn of haar raadpleging of opname wil uitstellen, kan tijdens de kantooruren terecht op 059 41 40 60.Je kan nog steeds in AZ Damiaan terecht voor dringende hulpverlening. Raadplegingen, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door. In het AZ Damiaan worden geen bezoekers meer toegelaten in het ziekenhuis, tenzij in extreme situaties. "We vragen aan patiënten met ziekteverschijnselen om zich niet meteen naar de spoedgevallen te begeven, maar eerst de huisarts te contacteren. De huisarts zal indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis", zegt woordvoerder Kevin Mollet. "Als patienten naar het ziekenhuis komen, worden die opgevangen in een ruimte apart van de spoedgevallendienst. Ondertussen hebben we met het ziekenhuis een plan klaar. Er werden extra ruimtes ingericht om eventueel besmette patiënten op te vangen. In ons restaurant worden alleen nog medewerkers van het ziekenhuis toegelaten. We vragen iedereen om deze maatregelen te respecteren en om niet onnodig naar het ziekenhuis te komen."Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, met de campus Henri Serruys in Oostende, beperkt het bezoek tot één persoon per dag, enkel tussen 17 en 19 uur. Uitzonderingen zijn pediatrie, neonatalogie en intensieve maternele zorgen (één begeleider per 24 uur, geen broers, zussen en andere familieleden), intensieve zorgen (één bezoekmoment voor één persoon tussen 19 en 20 uur) en palliatieve zorgen (geen beperkingen). Medische niet-dringende ingrepen en raadplegingen worden uitgesteld. In het ziekenhuisrestaurant kunnen sinds donderdag kort na de middag enkel nog personeelsleden terecht.Intussen werden de voorzorgsmaatregelen voor de woon- en zorgcentra nog aangescherpt. Alle woonzorgcentra blijven gesloten voor bezoekers tot 19 april 2020. Woensdag werden al de tien Oostendse ontmoetingscentra al gesloten. Ze blijven voorlopig dicht. Vanaf donderdag 12 maart ontvangt de federale pensioendienst geen bezoekers meer. Alle pensioenpunten (zowel intern als extern) worden gesloten tot eind maart. Mensen kunnen nog altijd telefonisch terecht bij de pensioendienst via het gekende nummer 1765.Vanaf zaterdag 14 maart sluiten ook de Oostendse centra voor dagverzorging De Kust en Clemence Wante.De Stad Oostende bundelt alle info en updates op de stedelijke website. Op de overzichtspagina www.oostende.be/coronavirus staan naast nieuwsberichten en aanbevelingen ook een liveblog die overdag constant geüpdatet wordt met alle nieuws. Ook op de sociale media-accounts van de stad Oostende, zoals Twitter en Facebook, komen regelmatig updates.