Hotels (met uitzondering van hun restaurant) kunnen open blijven, maar alle andere vormen van logementen moeten nu ook verplicht sluiten tot en met 5 april. Het gaat om campings, vakantiehuizen, bed & breakfasts en vakantieparken. Ook particulieren mogen niet langer (een deel van hun) woning verhuren, via websites als AirBnB. Er is een uitzondering voor permanente bewoners van dit soort verblijven zoals bijvoorbeeld campings. Verder benadrukt Oostende dat het jammer genoeg ook voor tweedeverblijvers niet toegelaten is om naar hun verblijf Oostende te komen, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn.

Vandaag besliste de Provincie West-Vlaanderen om de provinciedomeinen te sluiten. Natuurdomeinen zoals Raversyde vallen hier echter niet onder. Het natuurpark blijft dus geopend. Eerder besliste de provincie wel om het bezoekerscentrum op het domein te sluiten voor het publiek, net als openluchtmusea Atlantikwall Raversyde en Anno 1465, dit tot en met 19 april.

Maandag lanceerde de stad een nieuw tijdelijk telefoonnummer waarop mensen in nood terecht kunnen. De diensten van de stad zullen via dat nummer onder andere aanvragen voor maaltijden aan huis en dringende boodschappen (basisproducten) behandelen, maar ook wie gewoon nood heeft aan een babbel, zal op dat nummer terecht kunnen. In de loop van volgende week zal de stad ook zelf mensen contacteren van wie, via de sociale werking van de stad, bekend is dat zij eventueel in nood zouden dreigen te raken.

Horeca: enkel afhalen

Alle Oostendse cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten tot zeker 3 april. Bij frituren, broodjeszaken, kebabzaken enzovoort kan wel afgehaald worden. Sommige restaurants zullen de komende dagen ook inzetten op een afhaalservice. Ook thuisbezorging en drive-in blijven toegestaan.

Handelszaken

Alle winkels met levensmiddelen (supermarkten, apotheken, dierenspeciaalzaken...) blijven geopend.

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op 059 59 11 99. Zo wil het stadsbestuur het aantal bezoekers beperken.

De stad besloot om alle belastinginningen zeker met een maand op te schorten. Samen met het Economisch Huis bekijkt de stad ook hoe de handelaars verder kunnen ondersteund worden. Zo roept de stad al zijn burgers op om maaltijden af te halen bij restaurants die nu afhaalmogelijkheden organiseren. Ook kunnen mensen geschenkbonnen kopen bij lokale handelaars of restaurants als er bijvoorbeeld iemand jarig is. Zo krijgen de handelaars en horecazaken de komende weken toch al wat inkomsten.

Voor horecazaken die getroffen worden door het coronavirus, wordt het systeem voor hinder bij grote werken toegepast. Elk café of restaurant dat moet sluiten, zal een forfaitair bedrag ontvangen. Deze regeling geldt ook voor zaken die tijdens het weekend verplicht moeten sluiten. Het Economisch huis zorgt dat alle handelaars en ondernemingen op de hoogte zijn van alle mogelijke steunmaatregelen.

Stadhuis, stadspersoneel en gemeenteraad

Het stadhuis zal vanaf maandag 16 maart enkel op afspraak toegankelijk zijn voor burgers. Een afspraak maken kan enkel telefonisch op het nummer 059 80 55 00 en niet via de website. Deze maatregel geldt tot en met 3 april. De stad vraagt uitdrukkelijk om enkel te bellen voor dringende zaken. Op die manier worden ook voor de eerstelijnsmedewerkers onnodige contacten vermeden en wordt het risico beperkt.

Dit weekend zal er uitzonderlijk telefonische permanentie zijn tussen 9 en 17 uur voor vragen van burgers over de maatregelen van de stad over het coronavirus op 059 25 80 30. Voor algemene medische informatie over het coronavirus, wordt verwezen naar het algemeen crisisnummer 0800 14 689.

Binnen alle diensten van de stad Oostende wordt waar mogelijk ingezet op thuiswerk, in de eerste plaats voor personeelsleden uit een risicogroep. Alle niet dringende vergaderingen en bijeenkomsten werden geannuleerd en uitgesteld. Digitaal en telefonisch overleg zijn tot 3 april de norm.

Tot 3 april zullen in de gemeenteraadszittingen en commissies geen publiek toegelaten worden. De gemeenteraad zal zoals gebruikelijk wel via livestreaming te volgen zijn op www.oostende.be/gemeenteraad. De agenda van de gemeenteraad wordt beperkt.

Onderwijs, kinderen en jeugd

Alle lessen in de Oostendse scholen worden opgeschort van maandag 16 maart tot en met 3 april. Zowel bij het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en het volwassenenonderwijs zullen in die periode geen schoolactiviteiten doorgaan. Ook het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn gesloten tot en met 3 april.

De scholen garanderen wel opvang omdat sommige ouders (bijvoorbeeld in zorgberoepen en veiligheidsberoepen) niet gemist kunnen worden op het werk. Sommige families kunnen alleen een beroep doen op grootouders, en dat is nu net een risicogroep voor de verspreiding van het virus.

De Oostendse kinderdagverblijven blijven geopend, conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Jeugdverblijfcentrum Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk sluiten de deuren. Alle activiteiten tot en met 3 april worden geannuleerd.

Cultuur en vrije tijd

Het UiTloket en de balie van Toerisme Oostende blijven gesloten tot en met 3 april. Beide diensten zijn wel nog telefonisch bereikbaar. Het zwembad en ook alle andere sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, De Schorre, Skatepark De Veiling...) werden gisteren al gesloten tot en met 3 april. Cultuurcentrum De Grote Post verplaatst alle voorstellingen en concerten tot en met 3 april. Tickethouders zullen per e-mail verwittigd worden. Meer info op www.degrotepost.be/.

Kursaal

In Kursaal Oostende waren al alle evenementen afgeschaft. Het Kursaal sluit nu ook de deuren tot en met 3 april. Het seniorenfestival Zilverrock, gepland voor nu maandag 16 maart in het Kursaal, werd uit voorzorg afgelast. Het Kursaal verplaatste alle evenementen en zaalshows tot en met 31 maart.

Voor enkele events in het Kursaal zijn al nieuwe datums bekend: Bryan Adams Tribute op vrijdag 11 september, The Johnny Cash Roadshouw op zaterdag 5 december en Joe Mullen en Band op dezelfde datum, 5 december, maar wel een ander uur: 11 uur 's morgens en niet 20 uur.

Ook alle cultuurhuizen, bibliotheken, musea en bezoekersattracties, zoals MuZEE, Spilliaerthuis, Fort Napoleon, Stadsmuseum Oostende, Museumship Mercator en Amandine zijn gesloten. Venetiaanse Gaanderijen zijn sowieso dicht wegens de renovatiewerken. Ook het Ensorhuis blijft uiteraard dicht voor renovatiewerken.

Containerpark en afval

De twee containerparken van de stad Oostende, in Zandvoorde en de Vuurtorenwijk, blijven geopend. Ook de afvalophaling blijft gewoon doorgaan.

Evenementen en plechtigheden

Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden tot en met 3 april. Donderdag werd al beslist dat alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door de stad Oostende worden geannuleerd, ook tot 3 april. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld. Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Aan de koppels wordt gevraagd om enkel dichte familie en vrienden mee te brengen naar het Stadhuis.

Wat uitvaarten betreft: koffietafels en uitgebreide rouwmaaltijden zijn - net als andere grote bijeenkomsten - verboden. Het stadsbestuur roept op om uitvaarten in besloten kring te laten plaatsvinden. Ook de gebedshuizen, zoals kerken en moskeeën, annuleren tot nader order alle activiteiten.

Ziekenhuizen

Sinds zaterdag 14 maart is in het AZ Damiaan de actieve fase van het ziekenhuisnoodplan opgestart. De interne crisiscel 'COVID-19' volgt de situatie op de voet en komt op regelmatige tijdstippen samen. Het gedetailleerd actieplan trad al eerder in werking. Het plan bestaat uit verschillende fasen, die worden ingeschakeld naargelang de pandemie vordert. Een van de belangrijkste richtlijnen is dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn, gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Het plan bevat noodzakelijke interventies om voldoende opvangcapaciteit te voorzien en personeel ter beschikking te hebben.

Alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames worden tot minstens 3 april geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht. Wie zelf zijn of haar raadpleging of opname wil uitstellen, kan tijdens de kantooruren terecht op 059 41 40 60.

Je kan nog steeds in AZ Damiaan terecht voor dringende hulpverlening. Raadplegingen, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door.

In het AZ Damiaan worden vanaf vrijdag geen bezoekers meer toegelaten in het ziekenhuis, tenzij in extreme situaties. "We vragen aan patiënten met ziekteverschijnselen om zich niet meteen naar de spoedgevallen te begeven, maar eerst de huisarts te contacteren. De huisarts zal indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis", zegt woordvoerder Kevin Mollet.

"Als patienten naar het ziekenhuis komen, worden die opgevangen in een ruimte apart van de spoedgevallendienst. Ondertussen hebben we met het ziekenhuis een plan klaar. Er werden extra ruimtes ingericht om eventueel besmette patiënten op te vangen. In ons restaurant worden alleen nog medewerkers van het ziekenhuis toegelaten. We vragen iedereen om deze maatregelen te respecteren en om niet onnodig naar het ziekenhuis te komen."

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, met de campus Henri Serruys in Oostende, beperkt het bezoek tot één persoon per dag, enkel tussen 17 en 19 uur. Uitzonderingen zijn pediatrie, neonatalogie en intensieve maternele zorgen (één begeleider per 24 uur, geen broers, zussen en andere familieleden), intensieve zorgen (één bezoekmoment voor één persoon tussen 19 en 20 uur) en palliatieve zorgen (geen beperkingen). Medische niet-dringende ingrepen en raadplegingen worden uitgesteld. In het ziekenhuisrestaurant kunnen sinds donderdag kort na de middag enkel nog personeelsleden terecht.

Woonzorg- en ontmoetingscentra dicht

Intussen werden de voorzorgsmaatregelen voor de woon- en zorgcentra nog aangescherpt. Alle woonzorgcentra blijven gesloten voor bezoekers tot 19 april 2020. Woensdag werden al de tien Oostendse ontmoetingscentra al gesloten. Ze blijven voorlopig dicht tot en met 13 april.

Vanaf donderdag 12 maart ontvangt de federale pensioendienst geen bezoekers meer. Alle pensioenpunten (zowel intern als extern) worden gesloten tot eind maart. Mensen kunnen nog altijd telefonisch terecht bij de pensioendienst via het gekende nummer 1765.

Vanaf zaterdag 14 maart sluiten ook de Oostendse centra voor dagverzorging De Kust en Clemence Wante.

Oproep: annuleer evenementen

Uit voorzorg roept het stadsbestuur alle organisatoren van evenementen tot eind maart op om waar mogelijk het evenement uit te stellen of te annuleren. Er geldt tot eind maart een formeel verbod op evenementen en activiteiten met meer dan 1.000 aanwezigen, maar de stad doet beroep op het gezond verstand van alle organisatoren en verenigingen om ook evenementen waar veel mensen samenkomen, ook met minder dan 1.000 aanwezigen, te schrappen. Onder meer de Vredeswandeling, die op zondag 15 maart zou gestapt worden, gaat niet door. Ook het street art-festival The Crystal Ship in de paasvakantie is uitgesteld vanwege de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus.

Ook alle activiteiten van Stad Oostende zelf, zoals het Feest van de Sport en de jobdag, worden geschrapt. . Alle geannuleerde evenementen in Oostende zijn te vinden op https://www.oostende.be/coronavirus-lijst-met-geannuleerde-evenementen.

Info

De Stad Oostende bundelt alle info en updates op de stedelijke website. Op de overzichtspagina www.oostende.be/coronavirus staan naast nieuwsberichten en aanbevelingen ook een liveblog die overdag constant geüpdatet wordt met alle nieuws. Ook op de sociale media-accounts van de stad Oostende, zoals Twitter en Facebook, komen regelmatig updates.

Hotels (met uitzondering van hun restaurant) kunnen open blijven, maar alle andere vormen van logementen moeten nu ook verplicht sluiten tot en met 5 april. Het gaat om campings, vakantiehuizen, bed & breakfasts en vakantieparken. Ook particulieren mogen niet langer (een deel van hun) woning verhuren, via websites als AirBnB. Er is een uitzondering voor permanente bewoners van dit soort verblijven zoals bijvoorbeeld campings. Verder benadrukt Oostende dat het jammer genoeg ook voor tweedeverblijvers niet toegelaten is om naar hun verblijf Oostende te komen, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn.Vandaag besliste de Provincie West-Vlaanderen om de provinciedomeinen te sluiten. Natuurdomeinen zoals Raversyde vallen hier echter niet onder. Het natuurpark blijft dus geopend. Eerder besliste de provincie wel om het bezoekerscentrum op het domein te sluiten voor het publiek, net als openluchtmusea Atlantikwall Raversyde en Anno 1465, dit tot en met 19 april.Maandag lanceerde de stad een nieuw tijdelijk telefoonnummer waarop mensen in nood terecht kunnen. De diensten van de stad zullen via dat nummer onder andere aanvragen voor maaltijden aan huis en dringende boodschappen (basisproducten) behandelen, maar ook wie gewoon nood heeft aan een babbel, zal op dat nummer terecht kunnen. In de loop van volgende week zal de stad ook zelf mensen contacteren van wie, via de sociale werking van de stad, bekend is dat zij eventueel in nood zouden dreigen te raken.Alle Oostendse cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten tot zeker 3 april. Bij frituren, broodjeszaken, kebabzaken enzovoort kan wel afgehaald worden. Sommige restaurants zullen de komende dagen ook inzetten op een afhaalservice. Ook thuisbezorging en drive-in blijven toegestaan.Alle winkels met levensmiddelen (supermarkten, apotheken, dierenspeciaalzaken...) blijven geopend. De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op 059 59 11 99. Zo wil het stadsbestuur het aantal bezoekers beperken. De stad besloot om alle belastinginningen zeker met een maand op te schorten. Samen met het Economisch Huis bekijkt de stad ook hoe de handelaars verder kunnen ondersteund worden. Zo roept de stad al zijn burgers op om maaltijden af te halen bij restaurants die nu afhaalmogelijkheden organiseren. Ook kunnen mensen geschenkbonnen kopen bij lokale handelaars of restaurants als er bijvoorbeeld iemand jarig is. Zo krijgen de handelaars en horecazaken de komende weken toch al wat inkomsten.Voor horecazaken die getroffen worden door het coronavirus, wordt het systeem voor hinder bij grote werken toegepast. Elk café of restaurant dat moet sluiten, zal een forfaitair bedrag ontvangen. Deze regeling geldt ook voor zaken die tijdens het weekend verplicht moeten sluiten. Het Economisch huis zorgt dat alle handelaars en ondernemingen op de hoogte zijn van alle mogelijke steunmaatregelen.Het stadhuis zal vanaf maandag 16 maart enkel op afspraak toegankelijk zijn voor burgers. Een afspraak maken kan enkel telefonisch op het nummer 059 80 55 00 en niet via de website. Deze maatregel geldt tot en met 3 april. De stad vraagt uitdrukkelijk om enkel te bellen voor dringende zaken. Op die manier worden ook voor de eerstelijnsmedewerkers onnodige contacten vermeden en wordt het risico beperkt.Dit weekend zal er uitzonderlijk telefonische permanentie zijn tussen 9 en 17 uur voor vragen van burgers over de maatregelen van de stad over het coronavirus op 059 25 80 30. Voor algemene medische informatie over het coronavirus, wordt verwezen naar het algemeen crisisnummer 0800 14 689.Binnen alle diensten van de stad Oostende wordt waar mogelijk ingezet op thuiswerk, in de eerste plaats voor personeelsleden uit een risicogroep. Alle niet dringende vergaderingen en bijeenkomsten werden geannuleerd en uitgesteld. Digitaal en telefonisch overleg zijn tot 3 april de norm.Tot 3 april zullen in de gemeenteraadszittingen en commissies geen publiek toegelaten worden. De gemeenteraad zal zoals gebruikelijk wel via livestreaming te volgen zijn op www.oostende.be/gemeenteraad. De agenda van de gemeenteraad wordt beperkt.Alle lessen in de Oostendse scholen worden opgeschort van maandag 16 maart tot en met 3 april. Zowel bij het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en het volwassenenonderwijs zullen in die periode geen schoolactiviteiten doorgaan. Ook het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn gesloten tot en met 3 april.De scholen garanderen wel opvang omdat sommige ouders (bijvoorbeeld in zorgberoepen en veiligheidsberoepen) niet gemist kunnen worden op het werk. Sommige families kunnen alleen een beroep doen op grootouders, en dat is nu net een risicogroep voor de verspreiding van het virus.De Oostendse kinderdagverblijven blijven geopend, conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Jeugdverblijfcentrum Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk sluiten de deuren. Alle activiteiten tot en met 3 april worden geannuleerd. Het UiTloket en de balie van Toerisme Oostende blijven gesloten tot en met 3 april. Beide diensten zijn wel nog telefonisch bereikbaar. Het zwembad en ook alle andere sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, De Schorre, Skatepark De Veiling...) werden gisteren al gesloten tot en met 3 april. Cultuurcentrum De Grote Post verplaatst alle voorstellingen en concerten tot en met 3 april. Tickethouders zullen per e-mail verwittigd worden. Meer info op www.degrotepost.be/. In Kursaal Oostende waren al alle evenementen afgeschaft. Het Kursaal sluit nu ook de deuren tot en met 3 april. Het seniorenfestival Zilverrock, gepland voor nu maandag 16 maart in het Kursaal, werd uit voorzorg afgelast. Het Kursaal verplaatste alle evenementen en zaalshows tot en met 31 maart. Voor enkele events in het Kursaal zijn al nieuwe datums bekend: Bryan Adams Tribute op vrijdag 11 september, The Johnny Cash Roadshouw op zaterdag 5 december en Joe Mullen en Band op dezelfde datum, 5 december, maar wel een ander uur: 11 uur 's morgens en niet 20 uur.Ook alle cultuurhuizen, bibliotheken, musea en bezoekersattracties, zoals MuZEE, Spilliaerthuis, Fort Napoleon, Stadsmuseum Oostende, Museumship Mercator en Amandine zijn gesloten. Venetiaanse Gaanderijen zijn sowieso dicht wegens de renovatiewerken. Ook het Ensorhuis blijft uiteraard dicht voor renovatiewerken.De twee containerparken van de stad Oostende, in Zandvoorde en de Vuurtorenwijk, blijven geopend. Ook de afvalophaling blijft gewoon doorgaan.Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden tot en met 3 april. Donderdag werd al beslist dat alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door de stad Oostende worden geannuleerd, ook tot 3 april. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld. Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Aan de koppels wordt gevraagd om enkel dichte familie en vrienden mee te brengen naar het Stadhuis. Wat uitvaarten betreft: koffietafels en uitgebreide rouwmaaltijden zijn - net als andere grote bijeenkomsten - verboden. Het stadsbestuur roept op om uitvaarten in besloten kring te laten plaatsvinden. Ook de gebedshuizen, zoals kerken en moskeeën, annuleren tot nader order alle activiteiten.Sinds zaterdag 14 maart is in het AZ Damiaan de actieve fase van het ziekenhuisnoodplan opgestart. De interne crisiscel 'COVID-19' volgt de situatie op de voet en komt op regelmatige tijdstippen samen. Het gedetailleerd actieplan trad al eerder in werking. Het plan bestaat uit verschillende fasen, die worden ingeschakeld naargelang de pandemie vordert. Een van de belangrijkste richtlijnen is dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn, gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Het plan bevat noodzakelijke interventies om voldoende opvangcapaciteit te voorzien en personeel ter beschikking te hebben.Alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames worden tot minstens 3 april geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht. Wie zelf zijn of haar raadpleging of opname wil uitstellen, kan tijdens de kantooruren terecht op 059 41 40 60.Je kan nog steeds in AZ Damiaan terecht voor dringende hulpverlening. Raadplegingen, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door. In het AZ Damiaan worden vanaf vrijdag geen bezoekers meer toegelaten in het ziekenhuis, tenzij in extreme situaties. "We vragen aan patiënten met ziekteverschijnselen om zich niet meteen naar de spoedgevallen te begeven, maar eerst de huisarts te contacteren. De huisarts zal indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis", zegt woordvoerder Kevin Mollet. "Als patienten naar het ziekenhuis komen, worden die opgevangen in een ruimte apart van de spoedgevallendienst. Ondertussen hebben we met het ziekenhuis een plan klaar. Er werden extra ruimtes ingericht om eventueel besmette patiënten op te vangen. In ons restaurant worden alleen nog medewerkers van het ziekenhuis toegelaten. We vragen iedereen om deze maatregelen te respecteren en om niet onnodig naar het ziekenhuis te komen."Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, met de campus Henri Serruys in Oostende, beperkt het bezoek tot één persoon per dag, enkel tussen 17 en 19 uur. Uitzonderingen zijn pediatrie, neonatalogie en intensieve maternele zorgen (één begeleider per 24 uur, geen broers, zussen en andere familieleden), intensieve zorgen (één bezoekmoment voor één persoon tussen 19 en 20 uur) en palliatieve zorgen (geen beperkingen). Medische niet-dringende ingrepen en raadplegingen worden uitgesteld. In het ziekenhuisrestaurant kunnen sinds donderdag kort na de middag enkel nog personeelsleden terecht.Intussen werden de voorzorgsmaatregelen voor de woon- en zorgcentra nog aangescherpt. Alle woonzorgcentra blijven gesloten voor bezoekers tot 19 april 2020. Woensdag werden al de tien Oostendse ontmoetingscentra al gesloten. Ze blijven voorlopig dicht tot en met 13 april. Vanaf donderdag 12 maart ontvangt de federale pensioendienst geen bezoekers meer. Alle pensioenpunten (zowel intern als extern) worden gesloten tot eind maart. Mensen kunnen nog altijd telefonisch terecht bij de pensioendienst via het gekende nummer 1765.Vanaf zaterdag 14 maart sluiten ook de Oostendse centra voor dagverzorging De Kust en Clemence Wante.Uit voorzorg roept het stadsbestuur alle organisatoren van evenementen tot eind maart op om waar mogelijk het evenement uit te stellen of te annuleren. Er geldt tot eind maart een formeel verbod op evenementen en activiteiten met meer dan 1.000 aanwezigen, maar de stad doet beroep op het gezond verstand van alle organisatoren en verenigingen om ook evenementen waar veel mensen samenkomen, ook met minder dan 1.000 aanwezigen, te schrappen. Onder meer de Vredeswandeling, die op zondag 15 maart zou gestapt worden, gaat niet door. Ook het street art-festival The Crystal Ship in de paasvakantie is uitgesteld vanwege de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus.Ook alle activiteiten van Stad Oostende zelf, zoals het Feest van de Sport en de jobdag, worden geschrapt. . Alle geannuleerde evenementen in Oostende zijn te vinden op https://www.oostende.be/coronavirus-lijst-met-geannuleerde-evenementen.De Stad Oostende bundelt alle info en updates op de stedelijke website. Op de overzichtspagina www.oostende.be/coronavirus staan naast nieuwsberichten en aanbevelingen ook een liveblog die overdag constant geüpdatet wordt met alle nieuws. Ook op de sociale media-accounts van de stad Oostende, zoals Twitter en Facebook, komen regelmatig updates.