Het Wijkcomité Holvoets Kapel werd opgericht in 1988, het jaar na de heropbouw van de bouwvallige kapel in de Blauwhuisstraat. De bestuursleden van het eerste uur waren voorzitter Hendrik Vandamme, penningmeester Luc Vannieuwenhuyze, proost eerwaarde heer Lucien Decroix en secretaris Roger De Baere. Het eerste feest kwam er in juli 1989 met een bloemenactie en wandeltocht.
...