Met 38 jaar was Joost Vanderhaeghe in 1998 een van de jongste bevelhebbers van de hele regio. Hij volgde toen Robert Declercq op die na 37 jaar vrijwillige brandweerdienst het korps verliet. "In 1986 ben ik bij de brandweer begonnen en in 1993 ben ik officier geworden", schetst Joost Vanderhaeghe.
...

Met 38 jaar was Joost Vanderhaeghe in 1998 een van de jongste bevelhebbers van de hele regio. Hij volgde toen Robert Declercq op die na 37 jaar vrijwillige brandweerdienst het korps verliet. "In 1986 ben ik bij de brandweer begonnen en in 1993 ben ik officier geworden", schetst Joost Vanderhaeghe."Vijf jaar later werd ik commandant, intussen is dat 22 jaar geleden. Dat is een lange periode, waarschijnlijk een van de langste in de geschiedenis als commandant. In die periode is er heel veel veranderd. Ik ben hier nog begonnen in de tijd van de leren interventiejas en de kurken helm, zoals we er hier een in het museum hebben staan. Als persoonlijke bescherming zou dat niet meer kunnen. Nu is een brandweerman heel goed uitgerust en dat moet ook! Uiteraard heb ik in al die jaren veel mooie momenten, maar ook veel zware momenten meegemaakt: grote branden, wateroverlast zoals in 2005. Dat jaar brandde het ook in de oliefabriek. Het ene was in juli, het andere in oktober. De ongevallen met doden blijven je ook bij. Nu is er psychologische opvang en daarvoor en kan je een beroep doen op mensen die hiertoe opgeleid zijn. De methode hiervoor vroeger was er aan de toog over praten bij een pint. Nu is het danig professioneel geworden."En de mooie momenten? "We zijn met meer dan 30 brandweerlieden, allemaal verschillende mensen: van dokter en tandarts tot bankier, ingenieurs en arbeiders. Daar smeed je een groep mee en iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Rang of stand speelt geen rol, al heb je natuurlijk een bepaalde hiërarchie. Die rangorde moet er ook zijn, zodat je tijdens interventies weet waar je je aan moet houden. Het is ook belangrijk dat er een vriendenkring is voor activiteiten als voetbal, een reisje, Sint-Barbara vieren... Nu worden ook de partners naar alle activiteiten mee gevraagd."Dirk Delameilleure volgt Joost vanaf 1 juni op. "Ik ben begonnen in 1992 en sinds 1998 ben ik officier", vertelt Dirk, die werkt als diensthoofd bouwprojecten bij AZ Delta. "Wat er concreet verandert? Dat ik als postoverste de volledige leiding krijgt over een brandweerpost. Eigenlijk fungeer je als link tussen de brandweerzone, die het beleid uitstippelt en in Roeselare huist, en de post ter plaatse. De informatie van bovenuit moet je verkopen aan je manschappen. Je moet ervoor zorgen dat ze de richtlijnen volgen. En omgekeerd de info, vragen en bezorgdheden overbrengen aan de zone. Zo ben je een tussenpersoon. Het wordt alvast een boeiende uitdaging."