Het was opmerkelijk dat de priester zoveel volk samen kreeg om zijn aanstelling te vieren. Hoewel, hij was voorheen de proost van de KLJ en de KSA en heeft bij de jeugd duidelij...

Het was opmerkelijk dat de priester zoveel volk samen kreeg om zijn aanstelling te vieren. Hoewel, hij was voorheen de proost van de KLJ en de KSA en heeft bij de jeugd duidelijk al een serieuze aanhang.Dirk komt in de plaats van EH Daniel Verstraete waarvan halfweg december afscheid werd genomen. Hij ging op rust en zal voortaan eerder op de achtergrond actief zijn. De aanstelling van EH Dirk Decuypere beperkte zich niet tot louter een eucharistieviering. Zowel het koor als de muziekvereniging De Ware Vrienden, gaven het beste van zichzelf. Ook de jeugdbewegingen waren, ondanks de blokperiode, massaal present.Na de dienst was er een demonstratie van de KLJ-vendeliers en in de kerk werd de receptie in goede banen geleid door de KSA-jongeren. Eén van de vele gedronken biertjes was een 'Duvel', wellicht de eerste keer dat dit bier in de Sint-Amanduskerk gedronken werd. (GV)