"We zouden stomverbaasd zijn dat beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau keuzes zouden maken die de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet ten goede zouden komen. En dat terwijl heel wat andere Vlaamse gemeenten er alles aan doen om het zwaar verkeer uit de dorpskern of tenminste de schoolomgeving te bannen", begint directeur van Campus Sint-Vincentius Frederik Glorieux.
...

"We zouden stomverbaasd zijn dat beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau keuzes zouden maken die de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet ten goede zouden komen. En dat terwijl heel wat andere Vlaamse gemeenten er alles aan doen om het zwaar verkeer uit de dorpskern of tenminste de schoolomgeving te bannen", begint directeur van Campus Sint-Vincentius Frederik Glorieux."Zowel bij de ouders, leerlingen en het schoolteam is de ongerustheid toegenomen of de schoolomgeving nog onveiliger zal worden", vervolgt directeur van de basisschool Het Bollebos Ilse Delombaerde. "Wij vragen ons af welke maatregelen er reeds genomen werden om het zwaar verkeer in de Kerkstraat te ontraden.""We hebben alle drie leerlingen uit de Kerkstraat en omgeving", stelt directeur van de VB Anzegem Hilde Staelens. "We kunnen dan ook geen stelling innemen. Vanuit onze pedagogische verantwoordelijkheid is het onze opdracht om te waken over een aantal pijlers zoals een veilige schoolomgeving en het behoud van een groene leefomgeving.""Waarom worden wij niet betrokken in het denkproces en niet gebrieft over wat er uit de talrijke studies door experten naar voor is gekomen?", klinken de directeurs. "Los van een beslissing zou het Anzegems bestuur draagkracht kunnen creëren door al de belangengroepen zoals de middenstanders, de groep burgers die wonen waar de omleidingsweg zou komen enzomeer in kaart te brengen. Een van onze ideeën om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren, is om in de Kalkstraat - Berkenlaan en Kerkstraat eenrichtingsverkeer in te stellen en de leerlingen langs daar naar buiten te laten gaan. Maar tot nu toe ging de gemeente daar niet op in. De andere twee scholen hebben ontsluiting langs de achterkant van hun school zodat de leerlingen de Kerkstraat kunnen vermijden.""Zeker rond 17 uur, wanneer veel leerlingen naar huis gaan, is het oppassen", getuigt Imke Ragole (14). "De vrachtwagens rijden op het fietspad als ze elkaar moeten kruisen en aan de bushalte waar een grote groep staat te wachten, is het daardoor levensgevaarlijk.""Als fietser merk ik dat automobilisten onoplettend zijn door op hun gsm te kijken achter het stuur. Echter, de vrachtwagenchauffeurs vind ik opvallend attent. Ze laten me vaak voorrijden als fietser. Ik heb al drie keer een brommer omver zien gereden worden, maar het was gelukkig niet ernstig. Ik vind het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in zo veilig mogelijke routes om de school te bereiken", zegt Milan Dendauw (14)."Tot nu toe kregen we enkel een reactie op onze brief van de schepen van Mobiliteit Christoph Vandererven (SAMENéén) die ons liet weten dat onze bezorgdheid ging meegenomen worden in de beslissing", klinkt het nog bij de directeurs."Als schepen van Onderwijs is mijn standpunt dat je van de Kerkstraat geen autostrade moet maken en dat schoolomgevingen veilig moeten zijn", geeft Anja Desmet (SAMENéén) mee. "Het informeren van de burgers is aan de deputatie." "Als de Kerkstraat verbreed zou worden, dan zijn het niet de rijvakken die breder worden, maar wel de voet- en fietspaden, afgescheiden door een tussenberm", stelt burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén). (GV)