In de school werd geen besmetting met corona vastgesteld, maar directeur Veerle Vleirick en directeur Ruben Seynhaeve zijn wel in quarantaine geplaatst door hun huisarts nadat ze mogelijke symptomen vertoonden. Directeur Veerle heeft contact gehad met iemand met coronabesmetting. "Niet iedereen met symptomen wordt op dit moment echter nog getest. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op je kind kan zijn", luidt het in het bericht. "Met deze brief willen wij je hierover informeren." "Het is meer uit voorzorg dat we in quarantaine werden geplaatst. Na een lelijke hoest en slappe benen is het nu al veel beter", aldus Ruben Seynhaeve.

Welke maatregelen worden er genomen?

Directeur Veerle en directeur Ruben volgen de door hun huisarts opgelegde instructies nauwgezet op en blijven thuis in afzondering. Verder blijft de maatregel van de overheid van kracht: kinderen van wie de ouders echt geen opvang hebben, kunnen terecht op school voor opvang. De lessen zijn geschorst. Voor dringende vragen overdag kan je op school terecht bij juf Stephanie. Voor niet-zieke kinderen en personeel raden we aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen, zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts.

"Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je telefonisch contact op met de huisarts, die - naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengen. Samen bekijken zij wat er kan of moet gebeuren. Voor een goed begrip: tot op heden werd in onze school nog geen besmetting gemeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid."

(PVH/foto LO)

In de school werd geen besmetting met corona vastgesteld, maar directeur Veerle Vleirick en directeur Ruben Seynhaeve zijn wel in quarantaine geplaatst door hun huisarts nadat ze mogelijke symptomen vertoonden. Directeur Veerle heeft contact gehad met iemand met coronabesmetting. "Niet iedereen met symptomen wordt op dit moment echter nog getest. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op je kind kan zijn", luidt het in het bericht. "Met deze brief willen wij je hierover informeren." "Het is meer uit voorzorg dat we in quarantaine werden geplaatst. Na een lelijke hoest en slappe benen is het nu al veel beter", aldus Ruben Seynhaeve.Directeur Veerle en directeur Ruben volgen de door hun huisarts opgelegde instructies nauwgezet op en blijven thuis in afzondering. Verder blijft de maatregel van de overheid van kracht: kinderen van wie de ouders echt geen opvang hebben, kunnen terecht op school voor opvang. De lessen zijn geschorst. Voor dringende vragen overdag kan je op school terecht bij juf Stephanie. Voor niet-zieke kinderen en personeel raden we aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen, zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts."Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je telefonisch contact op met de huisarts, die - naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengen. Samen bekijken zij wat er kan of moet gebeuren. Voor een goed begrip: tot op heden werd in onze school nog geen besmetting gemeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid."(PVH/foto LO)