Er zal worden bespaard op werkingsuitgaven, maar niet op dienstverlening. Voor de periode 2020-2025 wil het bestuur 46,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten, de winkelkern, het afvalbeleid en de groene uitstraling, infrastructuur voor jeugd en sport, het toerisme promoten via waterbelevingsactiviteiten, de mobiliteit verbeteren met fiets-, voet- en wandelpaden.
...

Er zal worden bespaard op werkingsuitgaven, maar niet op dienstverlening. Voor de periode 2020-2025 wil het bestuur 46,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten, de winkelkern, het afvalbeleid en de groene uitstraling, infrastructuur voor jeugd en sport, het toerisme promoten via waterbelevingsactiviteiten, de mobiliteit verbeteren met fiets-, voet- en wandelpaden. "Ter voorbereiding zijn we gestart met een omgevingsanalyse" licht burgemeester Lies Laridon toe. "Dat is gebeurd op basis van een interne enquête en tendensanalyse, maar ook extern op basis van een burgerpeiling, een gespreksavond en de app 'Burgemeester voor 1 dag'. Bij de opmaak van onze visie en missie begin dit jaar hebben we de thema's gebundeld die onze burgers echt bezighouden: wonen, werken en ontspannen in Diksmuide, onze stad moet iedereen 'zuurstof' geven, iedereen moet er zich thuis voelen, en daaraan kunnen we met zijn allen werken. Dat betekent ook burger- en jeugdparticipatie en inspraak, zoals bij de herbestemming van de site van het oude zwembad De Kupe.""De totale subsidiepot voor verenigingen verdubbelt" zegt de burgemeester. "Maar dat betekent niet dat elke vereniging een dubbele subsidie krijgt. We voorzien ook extra uitleenmateriaal en opslagruimte voor onze verenigingen. Diksmuidelingen die zelf iets willen organiseren zullen terechtkunnen bij het ondersteuningsloket."Ook de jeugd wordt niet vergeten: er wordt in 2022 175.000 euro geïnvesteerd in de infrastructuur van jeugdwerkingen zoals KAJ Beerst en Keiem, in speelruimte in elk dorp, in skatetoestellen, het Blokkot blijft... In het nieuwe ontmoetingscentrum in Pervijze en domein Zonnestraal zal 3 miljoen euro worden geïnvesteerd. Het sportcomplex De Pluimen wordt nog uitgebreid met een extra kunstgrasveld, een atletiekpiste, ledverlichting, kleedkamers... TC De Maene krijgt een nieuwe overdekte tennishal. Aan de nieuwe evenementenhal, gepland in 2022 - 2023 hangt een prijskaartje van 4 miljoen euro. Verder wordt ingezet op proactieve dienstverlening voor kwetsbare groepen, de dorpsrestaurants worden uitgebreid. In 2021 heeft de stad 350.000 euro veil voor een nieuwe doorgangsgwoning voor crisisopvang in het centrum. In 2024 investeert het Masterplan Zorgsite 6,6 miljoen euro in een nieuw sociaal huis, een lokaal dienstencentrum en sociale huurappartementen van IJzer en Zee."De huidige openbare afvalbakken worden gedigitaliseerd en er komen extra vuilnisbakken" zegt schepen Martin Obin. "Er komt een proefproject voor ondergrondse vuilnisbakken en camerabewaking tegen sluikstorten bij containers, sensibiliseringscampagnes om geen afval meer te dumpen. In 2020 wordt een veeg- en stoommachine aangekocht van 200.000 euro. Er volgt een sensibiliseringscampagne rond afval op straat en in grachten. We zetten in op het onderhoud van grachten en bermen. De fietstrend zit overal in de lift en dus ligt het voor de hand dat we nog meer zullen investeren in de aanleg van extra fietspaden en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Aan het station wordt een fietsverhuursysteem geïmplementeerd en de fietssuggestiestroken worden uitgebreid. Ook komen er mobiele fietsstallingen voor o.a. evenementen. Met een cofinanciering voor het EFRO-project bouwen we een mobipunt uit aan het station. We willen de Diksmuidelingen stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen. We investeren in autodelen, een wagen voor het vervoer van rolwagengebruikers, materiaal dat de verkeersveiligheid bevordert."Diksmuide zal extra toeristische promotieacties lanceren voor kustgangers en haar streekproducten in de kijker zetten. Er wordt een citymarketingplan opgemaakt. Deze legislatuur investeert de stad 1,2 miljoen euro in het thema 'waterbeleving'. "We denken bijvoorbeeld aan een optreden op het water" zegt burgemeester Lies Laridon. "Maar we denken ook aan het promoten van de hengelsport, want dat is ook waterbeleving én een manier om tot rust te komen. Met 10.000 euro zetten we daar graag op in om de interesse bij mensen opnieuw aan te wakkeren. In tegenstelling tot de huidige regeringsplannen zal Diksmuide extra middelen ter beschikking stellen voor de cultuurprogrammatie in CC Kruispunt. Met gerichte commerciële en kernversterkende acties willen we onze winkelkern in de kijker zetten. En om Diksmuide in de eindejaarsperiode letterlijk en figuurlijk een warme uitstraling te geven zullen we voor mooiere kerstverlichting zorgen in het centrum en de dorpen."(MVDP)