Door omstandigheden kwamen een paard en een geitenbok er - aanvankelijk tijdelijk - in dezelfde weide terecht. Maar intussen is de vriendschap dermate groot dat de eigenaars het niet meer over hun hart krijgen om de twee uit elkaar te halen.
...