"Het loopt momenteel moeilijk in mijn relatie, dus wou ik mijn gedachten verzetten", vertelt Jordy. "Op café kreeg ik het warm, net als mijn nicht heb ik mijn jas aan het raam gelegd. Ik vroeg een vriendin die ernaast stond om erop te letten. Toen we naar huis...