"Toen ik deze morgen tussen de auto's liep, merkte ik een voertuig zonder wielen op", vertelt Fr...