"De dieren waren ondervoed en van één mopshond moest het oog geamputeerd worden", zegt voorzitter Fabrice Goffin van het Blauwe Kruis van de Kust, het Oostendse dierenasiel. "Wij stellen vast dat illegale broodfokkerij zich verplaatst van Oostbloklanden naar Vlaamse steden, waarbij in grote aantallen dieren worden gekweekt uit winstbejag. Het brengt meer op om 20 honden te kweken op een appartement dan om er een cannabisplantage onder te brengen."
...

"De dieren waren ondervoed en van één mopshond moest het oog geamputeerd worden", zegt voorzitter Fabrice Goffin van het Blauwe Kruis van de Kust, het Oostendse dierenasiel. "Wij stellen vast dat illegale broodfokkerij zich verplaatst van Oostbloklanden naar Vlaamse steden, waarbij in grote aantallen dieren worden gekweekt uit winstbejag. Het brengt meer op om 20 honden te kweken op een appartement dan om er een cannabisplantage onder te brengen." Eind vorige week werd het dierenasiel meermaals gecontacteerd door kandidaat-adoptanten, die de honden allemaal - "in één lot" - wilden adopteren. "Blijkbaar is dat marchandise", schampert Goffin. "Eén hobbykweker liet ons zelfs weten dat drie van de 19 in beslag genomen hondjes bij hem zijn gekweekt en vroeg zonder schroom om ze te kunnen adopteren, vooral een niet-gesteriliseerd teefje.""Wij zijn geschokt. We vragen het beleid om hard op te treden en roepen mensen op om geen dier te kopen bij een broodfokker. Een broodfokker herken je omdat hij meer dan twee rassen verkoopt en altijd pups ter beschikking heeft, terwijl een goede kweker maar af en toe een nestje heeft. Bij een broodfokker stap je na vijf minuten al buiten met een hond. Vaak krijgt de koper de papieren en het paspoort pas na aankoop om dan te merken dat er iets niet klopt of dat de pup ziek is."Opvallend is dat de inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, die de 19 honden samen met de politie in beslag nam, geen aanwijzingen heeft dat het hier om illegale broodfokkerij gaat. "Het was animal hoarding: te veel huisdieren verzamelen en ze slecht verzorgen. Dit fenomeen komt regelmatig voor. De eigenaars worden verhoord en het pv gaat naar het parket. Maar onze inspecteur vond geen aanwijzingen dat het illegale fokkerij was. We kunnen ook niet zeggen dat die problematiek toeneemt", zegt woordvoerder Brigitte Borgmans. "De dienst Dierenwelzijn zal nu beslissen wat er met de 19 hondjes moet gebeuren." Fabrice Goffin van het Oostendse dierenasiel blijft erbij dat het om een illegale kwekerij gaat. "Vier hondjes van dezelfde leeftijd, de verschillende rassen... Dat herken je toch van op een kilometer afstand? Het is net alsof je asielzoekers met een bootje de Noordzee ziet overvaren en zegt dat het om een pleziervaart gaat. Daar zijn wij dan de dupe van, want het is aan ons om die hondjes op te vangen."De kweker die het dierenasiel mailde om zijn teefjes terug te krijgen, blijkt overigens een erkende hobbykweker te zijn. "Vanaf drie nestjes per jaar moet je een erkenning vragen als hobbykweker en vanaf vijf nestjes als beroepskweker", legt Brigitte Borgmans uit. "We doen altijd eerst een controle voor we hen een erkenningsnummer geven. Ook later kunnen nog controles volgen, routinecontroles of na een klacht." Maar ook bij die erkenning heeft Fabrice Goffin zijn bedenkingen. "Ik vraag me af op welke basis die erkenningen gebeuren. Volgens ons wordt daar te licht mee omgegaan. De deuren staan nu wagenwijd open en dat moet echt stoppen."In West-Vlaanderen zijn er 248 erkende hondenkwekers. Dat is met voorsprong het hoogste aantal van Vlaanderen. (HH)