Diensthoofd Michelle Martens (38) woont in Lombardsijde, is getrouwd en moeder van een dochter. Voor ze vorig jaar diensthoofd Toerisme van de stad Nieuwpoort werd, was ze stafmedewerker op de toeristische dienst van Ieper. "Ik heb 15 jaar voor de stad Ieper gewerkt en het was een enorm goede leerschool. De dag nadat ik officieel mijn diploma van bachelor toerisme en recreatie - daarvoor had ik al een bachelor journalistiek op zak - behaald had, ging ik op 1 juli 2003 in Ieper aan de slag", schetst Michelle haar professionele achtergrond. "In Ieper heb ik vijf Kattenstoeten helpen organiseren, naast de uitbouw van een nieuw bezoekerscentrum. Ik had ook mijn aandeel in projecten die aan het In Flanders Fields Museum en de herdenkingsjaren van de Eerste Wereldoorlog gelinkt waren."
...

Diensthoofd Michelle Martens (38) woont in Lombardsijde, is getrouwd en moeder van een dochter. Voor ze vorig jaar diensthoofd Toerisme van de stad Nieuwpoort werd, was ze stafmedewerker op de toeristische dienst van Ieper. "Ik heb 15 jaar voor de stad Ieper gewerkt en het was een enorm goede leerschool. De dag nadat ik officieel mijn diploma van bachelor toerisme en recreatie - daarvoor had ik al een bachelor journalistiek op zak - behaald had, ging ik op 1 juli 2003 in Ieper aan de slag", schetst Michelle haar professionele achtergrond. "In Ieper heb ik vijf Kattenstoeten helpen organiseren, naast de uitbouw van een nieuw bezoekerscentrum. Ik had ook mijn aandeel in projecten die aan het In Flanders Fields Museum en de herdenkingsjaren van de Eerste Wereldoorlog gelinkt waren.""Toen ik vernam dat Nieuwpoort een vacature voor een diensthoofd Toerisme uitschreef, heb ik mijn kans gewaagd", gaat Michelle verder. "Ik was op een punt in mijn leven gekomen, waar ik mijn ambities op professioneel vlak in vraag stelde. Laat het duidelijk zijn, Ieper vond en vind ik een fantastisch mooie stad en op professioneel-toeristisch vlak een zeer rijke leerschool, maar ik was geen diensthoofd, en die ambitie had ik wel. Bovendien woon ik in Lombardsijde, ik liep school in Nieuwpoort en was hier ook in de jeugdbeweging. Ik ben een kind van zee. Door Nieuwpoort en aan de zee wandelen, vind ik zalig."Ook de nieuwe schepen voor Toerisme Ann Gheeraert (55) heeft zo'n gevoel. "Ik heb 31 jaar in Brugge gewoond, maar tegelijk in Nieuwpoort gewerkt. Ik ken hier ontzettend veel mensen. Toen ik mij in 2012 kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen stelde, moest ik wel verhuizen. Het feit dat ik toen al onmiddellijk verkozen werd, verplichtte mij om ook in Nieuwpoort te komen wonen. Maar net als Michelle had ik daar geen problemen mee. Ook ik voel mij een kind van de zee." "Bovendien, als ik mij nu voor de Nieuwpoortse politiek engageer, dan is het omdat de appel niet ver van de boom gevallen is. Mijn vader Willy Gheeraert is ereschepen en destijds ook bevoegd voor Toerisme en Jumelage. Overigens, hij was de man die de jumelage met Dudenhofen tot stand heeft helpen brengen. En dan was er nog mijn grootvader Floribert Gheeraert, die 24 jaar lang burgemeester van deze stad was." De familie Gheeraert heeft een politieke traditie in Nieuwpoort, die zichtbaar met veel liefde voorgezet wordt.De beide dames zijn nieuw voor de bevoegdheid Toerisme, wat voor een stad aan zee en met een grote historische achtergrond geen kleine verantwoordelijkheid is. "Eerst en vooral is schepen zijn een serieuze knop omdraaien", zegt Ann Gheeraert. "Ik ben heel blij met die functie en hoewel we pas een maand ver zijn, voel ik mij hier heel goed bij. Ik doe het graag. Het is een grote verantwoordelijkheid en dat is nieuw voor mij, maar ik voel mij heel erg gesteund door Michelle. Zij heeft ervaring op vlak van toeristisch beleid van een stad. Zij schreef al een plan van aanpak uit, waarmee ze naar het stadsbestuur trok en waarin ze haar visie uiteenzette.""Ann heeft dan weer een enorm netwerk in Nieuwpoort. Zij kent veel inwoners, praat veel met mensen en vangt ook vele nieuwtjes, leuke zaken maar ook kommer en kwel op. Dat is interessant. Willen we de mensen tevreden stellen, dan is onze ambitie en visie één zaak, maar minstens even belangrijk is de stem van ons doelpubliek; bezoekers, verblijvers en bewoners", vindt Michelle. "De klik met Michelle was er onmiddellijk", pikt schepen Ann Gheeraert in. "Ik denk dat we een goed team zullen vormen. Wij zijn weliswaar beiden nieuw, maar vullen elkaar goed aan. En we delen een gelijklopende visie op de aanpak van het toeristische beleid in de IJzerstad. In deze visie staan verjonging en vernieuwing centraal. Vroeger lag de nadruk te veel op evenementen organiseren en op de samenwerking met andere spelers." "De bedoeling zou zijn om meer zelf te organiseren. Projecten uitdenken die onze stad en de uitstraling ervan ten goede komen. Inhoudelijk is er werk aan de winkel, maar ook qua infrastructuur hebben we grootse plannen. Als er straks een nieuw administratief centrum komt, blijft de dienst Toerisme in het stadhuis. In afwachting dat Villa Hurlebize volledig gerestaureerd geraakt. Dit pand, dat zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant beschermd is, moet zowat de state of art, het uithangbord voor Nieuwpoort-Bad worden. Maar omwille van allerlei procedures is er nog een lange weg te gaan."Nadat ze vorige november al een eerste 'plan van aanpak' voorgelegd had, werkt Michelle, in overleg met Ann, verder aan een strategisch beleidsplan voor de dienst Toerisme. "Voor mijn plan van aanpak was ik mij al gaan informeren bij buurtgemeenten, Westtoer en had ik wat marktonderzoek gedaan. Intussen is het nieuwe bestuur geïnstalleerd en kunnen we werk maken van een strategisch beleidsplan. Hierin wil ik met een kerntakenanalyse duidelijk ons werkterrein afbakenen." "Onze job bestaat uit professioneel toeristisch onthaal, toeristische marketing, profilering en promotie voeren voor onze stad bij externen, tweedeverblijvers, toeristen... De stad Nieuwpoort is ons product. Hoe spelen we in op de vraag van diverse doelgroepen? Welke evenementen stellen we voor en hoe pakken we die aan? Belangrijk zijn ook de contacten met partners, stakeholders, ondernemers... Vroeger werd te veel de nadruk op evenementen en de samenwerking met anderen gelegd, nu willen we zelf organiseren en de touwtjes in eigen handen nemen. Het strategisch beleidsplan zal onze unieke verhaallijn bepalen van wat we doen, wat kan, wat werkt en wat niet. Uiteraard zullen we samenwerken met andere stadsdiensten."Vorige week raakte het nieuws van de stopzetting van de samenwerking tussen de stad Nieuwpoort en de handelaarsvereniging Nieuwpoort-Bad bekend. "Veel wil ik daarover niet kwijt", zegt schepen Gheeraert resoluut. "Deze zomer bestaan de Bernardusfeesten 50 jaar en wij zullen er vast en zeker de nodige aandacht aan besteden, maar los van een samenwerking met VNB. Momenteel doen we een bevraging bij alle handelaars van Nieuwpoort-Bad naar hun wensen en verlangens, maar die bevraging staat los van de breuk en was trouwens al in november beslist. Later komt een gelijkaardige bevraging voor Nieuwpoort-Stad. De samenwerking liep stroef en ik wil alleen niet dat ons diensthoofd Toerisme de speelbal in die onenigheid wordt. Beide zaken staan los van mekaar."Het diensthoofd krijgt het laatste woord. "Mijn analyse maakt duidelijk dat er meer mensen en middelen op de toeristische dienst nodig zijn om onze kerntaken doordacht uit te bouwen. Nu werken we met zes mensen en negen zou ideaal zijn. We staan voor een grote uitdaging maar Nieuwpoort is het meer dan waard."