Diamanten huwelijksjubileum voor Robert Hemeryck en Lucienne Terryn

Diamant voor Robert en Lucienne Foto: Het diamanten echtpaar Robert Hemeryck en Lucienne Terryn tijdens de ontvangst in het gemeentehuis. (foto MVD)
Redactie KW

Robert Hemeryck (82) en Lucienne Terryn (81) vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Dit goed gekend echtpaar woonde 54 jaar in de Engelstraat op de Braamakkerwijk en thans in de nieuwe buurt van het Biesbekepark aan de Beverenstraat.

In het gemeentehuis werden zij verwelkomd door de burgemeester en een afvaardiging van de gemeenteraad. Burgemeester Croes (CD&V) wist te vertellen dat Robert uit een echte brandweerfamilie stamt. Hij was medestichter van de Deerlijkse dienst 100. Hij en zijn twee broers zijn brandweermannen geweest. Zijn ouders, Marcel en Jeanneke (vele jaren conciërge van de brandweer) waren vertrouwd met de brandweer en ook grootvader was brandweerman.

kazerne

De brandweer en de familie Hemeryck gaan hand in hand. Vader Marcel kreeg vele jaren geleden de sleutels van de brandweerkazerne in de Hoogstraat uit de handen van de toenmalige burgemeester. Robert gaf die eind vorig jaar terug aan de burgemeester op het moment dat de oude kazerne verlaten werd. Nu is de brandweer in een nieuwe kazerne op de Belgiek gevestigd. Robert werkte beroepshalve als bakker. Eerst in de bakkerij van Dolf Vervaeke, daarna bij de coöperatieve Ons Brood in Zwevegem waar hij bakte en ook brood rondvoerde. Hij sloot zijn loopbaan af als chauffeur bij de firma Delbeke op de Belgiek. Lucienne werkte bij de firma’s Van Marcke en Nuyttens.

gelukwensen

De jubilarissen hebben twee dochters (Katelijn en Carline). Er zijn drie kleinkinderen (Janneke, Jonas en Emiel) en twee achterkleinkinderen (Lotte en Lieze). Robert was lange tijd de duivel-doet-al van de erebrandweer en was ook lid van de seniorenraad. De jubilarissen ontvingen een gelukwensentelegram van de vorsten en een geschenk van de gemeente.

De viering werd in het guldenboek genoteerd en ondertekend. Met een glaasje en een babbel werd deze diamanten ontvangst afgerond.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.