Zestig jaar geleden was de Chiro eigenlijk de Kroonwacht, een meisjesjeugdbeweging die in 1958 in Deerlijk startte onder impuls van onder meer pastoor Jozef Fruytier, Yvette Roose, zuster Gabriël en Hilda Scherpereel. De meisjes gingen elke zondagnamiddag eerst in stoet naar de kerk. Het was een periode waarin weinig materiaal...

Zestig jaar geleden was de Chiro eigenlijk de Kroonwacht, een meisjesjeugdbeweging die in 1958 in Deerlijk startte onder impuls van onder meer pastoor Jozef Fruytier, Yvette Roose, zuster Gabriël en Hilda Scherpereel. De meisjes gingen elke zondagnamiddag eerst in stoet naar de kerk. Het was een periode waarin weinig materiaal voorhanden was en de activiteiten waren eerder schoolgebonden.In 1965 sloten de Kroonwachtgroepen, een West-Vlaams fenomeen, zich aan bij Chiro Nationaal. De vergaderingen werden in Deerlijk op diverse plaatsen georganiseerd. Dat duurde tot er in 1979 in de Cardijnlaan eigen lokalen gebouwd werden door vrijwilligers onder de ouders en tal van sympathisanten.Ondertussen was er in september 1973 een ouderraad opgericht. Die zorgde voor de start van de pannenkoekenactie op vastenavond en ook voor de organisatie van de fietszoektochten. Beide initiatieven waren er vooral om centen voor de lokalen bijeen te brengen. Intussen beschikken de Chiromeisjes over een uitgebreide accommodatie, rustig gelegen bij een groot speelterrein langs de Cardijnlaan. Tien jaar geleden stelden Ine Verschuere en Lien De Ketele een boek over vijftig jaar Chiro Joeki samen.Nu is de jeugdbeweging 60 jaar oud. De zondag van Christus Koning vormt het orgelpunt van de viering. Een groep van geëngageerde (ex-) leiders uit de verschillende generaties organiseerde al een weekend voor iedereen die ooit in Chiro Joeki actief is. Zoals voor alle jeugdbewegingen blijven de kampen de hoogtepunten van een werkjaar. Ook de bezoekdag tijdens het zomerkamp in Ruiselede stond in het teken van verbondenheid over de generaties heen. (MVD)