"Eerst en vooral ben ik enorm dankbaar voor die tien jaar", steekt diaken Jean-Yves van wal. "Zeer dankbaar dat ik als diaken en in het onderwijs zoveel mensen mocht ontmoeten." Het zag er nochtans niet naar uit dat Jean-Yves diaken zou worden. Hij groeide op in Rekkem in een gezin dat niet bijzonder katholiek was en niet elke week naar de mis ging. In de lagere school leerde hij via zuster Paula van de Zusters van Liefde de Jezusfiguur kennen.
...